Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MED POLITIKER TILL TUNGGRUPPEN

Med politiker till Tunggruppen

[2017-05-31 15:19 av jonas.holmqvist]

 

Orsaken till att vi gör detta är för att visa hur viktigt det är att ha en fungerande trafikpolis. I dag är siffrorna på antalet som arbetar med tillsyn av tung trafik skrämmande låga. I Sörmland finns två stycken poliser och fem bilinspektörer fördelade på två grupper vilket innebär att det endast finns en polis i varje grupp. En polis finns i Eskilstuna och en i Nyköping.

Vi vill ha en fungerande åkerinäring där åkerierna kan konkurrera på lika villkor, men hur ska det gå till när det inte finns någon som kan kontrollera? 

 

Den 22 maj träffades tunggruppen i Sörmland, ett antal politiker från socialdemokraterna tillsammans med Sveriges Åkeriföretag strax söder om Strängnäs för att ute i verkligheten se hur kontrollerna fungerar. 

Sara Karlsson som sitter i riksdagen för socialdemokraterna visar stort intresse för åkerinäringens frågor. Politiken har andra intressen att också tillgodose och det är viktigt att alla intressen tas till vara. Dock förstår Sara, att ha så små grupper där det endast finns en polis och två bilinspektörer, knappast är hållbart över tid.  

 

Under de dryga två timmarna som träffen pågick fick Jonas Forsberg på tunga gruppen tillfälle att berätta för Sara Karlsson vad han anser att man behöver. Det viktigaste budskapet är "Se oss, hör oss". Lyssna på vad de som faktiskt arbetar med frågorna ute i verkligheten har att säga. Det behövs fler personer som kan arbeta med tillsynen av tung trafik, det är skrämmande få. Om Jonas exempelvis är sjuk, pappaledig eller har semester så innebär det att arbetet med tunggruppen inte fungerar som det ska då man är beroende av att det alltid finns en polis med vid kontrollerna. 

 

Nu måste politiken ta sitt ansvar och prioritera trafikpolisen.

 

/Ingemar Resare

 

Tungreuppen och politiker i Sörmland

Tunggruppen i Sörmland med Jonas Forsberg i spetsen och S-politiker (från vänster) Roger Ljunggren, Sara Karlsson och Tommi Lycke.

 

Tunggruppen o politiker

Tunggruppen i Östergötland med politikerna (sittande från vänster) Magnus Oscarsson (KD) samt Chris Dalqvist, Jonas Andersson och Johan Nilsson (SD).

 

Tunggruppen i Östergötland

Tunggruppen i Östergötland Krister, Torbjörn, Niklas och Roland - stort tack för besöket!

 

 

Bli medlem