Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LYCKAT MöTE KRING FOSSILFRIHET

Lyckat möte kring fossilfrihet

[2017-09-05 19:53 av synnove.adell]

På tisdag eftermiddag deltog Sveriges Åkeriföretag i ett lyckat rundabordssamtal med delar av regeringen om en fossilfri fordonsflotta. Vd Rickard Gegö påpekade att flera initiativ har tagits som underlättar en övergång och att det finns en stark vilja att uppnå detta. 

 

På mötet som samlade företrädare för transportbranschen men också tjänstemän och politiker på riksnivå, deltog även närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), miljöminister Karolina Skog (MP) och infrastrukturminister, Tomas Eneroth (S).

Syftet med mötet var att prata om möjligheter och svårigheter när det handlar om att bidra till att uppfylla regeringens mål om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030, men också om att nå samsyn.

 

– Jag lyfte fram att de svenska åkerierna redan tar ett stort ansvar och att mycket har hänt i åkerinäringen när det gäller områden som utsläpp, buller, effektivisering och automation. Att det blir klart bättre hela tiden inom detta område, säger Rickard Gegö.

 

Han fick möjligheten att berätta om de olika initiativ som har tagits av Sveriges Åkeriföretag för att minska de fossila utsläppen som uppförandekoden Fair Transport, guidelines för certifiering och kalkylverktyget SÅ Klimat Calc som underlättar för klimatsmarta transporter och som erbjuds medlemmarna, och upplever att det togs emot positivt.

 

Lyfte frågan om upphandling

 

Rickard Gegö framhöll att ett annat sätt att underlätta övergången är att följa upp upphandlingar av transporter på ett bättre sätt och att lära av framgångsrika klimatstyrda upphandlingar där klimat och pris går hand i hand.

 

En annan fråga som togs upp under mötet var behovet av förutsägbarhet när det handlar om politiska beslut:

 

– Dels så kör våra åkerier med det bränsle som kunden efterfrågar någonstans. Detta är en lågmarginalbransch och ytterst så är det lönsamheten som styr. Det finns höga risker kopplat till de investeringar som man gör, där det är ytterst viktigt att man vet i förväg att man gör rätt val.

 

Stor förståelse hos regeringen

 

Förståelsen för behovet av långsiktighet hos företagarna inom åkerinäringen är stor hos regeringen, upplever Rickard Gegö:

 

– Jag tycker att det var en tydlig utgångspunkt som kom fram väl. De flesta verkade också vara överens om att det behövs en starkare svensk närvaro i Bryssel för att öka våra möjligheter att arbeta för fossilfria transporter utifrån svenska förutsättningar, vilket också styr möjligheten att lyckas som företagare. 

 

Han tycker att Sveriges Åkeriföretag fått ett tydligt erkännande från politikerna som en seriös och stabil part när det handlar om att arbeta för det svenska klimatmålet.

 

– Det kändes jättebra. Nu arbetar vi vidare mot en gemensam syn kring frågan om fossilfrihet hos både politiker och näringsliv.

 

 

Bli medlem