Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LASTBILSKARTELLEN - TIDSFRISTEN FöR åTERBETALNINGSKRAV GåR UT 29 OKTOBER

Lastbilskartellen - tidsfristen för återbetalningskrav går ut 29 oktober

[2017-09-29 13:05 av jonas.holmqvist]

 [Uppdaterad 2017-10-11 10:09]

Sista dagen är söndagen den 29 oktober 2017 för att vara med i skadeståndskraven mot Lastbilskartellen gällande köp av fordon som gjorts mellan 1997 och utgången av 2002. Det betyder att SAMTLIGA handlingar som handläggarna på Financialright frågar efter  inklusive påskrivna avtal och alla tillgängliga fordonsaffärsuppgifter ska vara ingivna till Financialright den 29 oktober. Senare gjorda lastbilsförvärv (2003-2016) kommer att kunna handläggas i det fortsatta arbetet mot Lastbilskartellen som planeras bedrivas rum under 2018.

 

Precisering av de allra senaste nyheterna gällande hur åkarna kan och måste agera för att kunna göra gällande krav mot kartellen presenteras här: "Senaste nytt 2017-10-13"

 

 

Sveriges Åkeriföretag vill påminna de medlemsföretag som har sänt in anmälan för utredning, eller tänkt göra detta, av dessa skadeståndskrav så att ni inte missar chansen att vara med!

 

1)      Ni som tror ni är registrerade hos Financialright, som utreder skadeståndsmöjligheterna i de enskilda fallen, men som INTE fått något svar av dem med angivande av uppdragsnummer (ska normalt inledas med ”TRCp och fyra siffror) måste omgående åter registrera er genom att fylla i webformuläret (se Hausfeld https://truck-damages.com/sv/reg/ ) så att ni nu får ett uppdragsnummer. Därefter ska ni omgående skriva ut de handlingar som beskrivs i 2) nedan.

 

2)      Ni som ÄR registrerade och fått ett uppdragsnummer, men kanske inte fått något ytterligare från Financialright att underteckna måste eftersöka det hos dem. Det ska undertecknas TVÅ handlingar. De heter 1) Fordransöverlåtelse ”Överlåtelseförklaring för indrivning av fordran för överlåtarens räkning” och 2) Genomförandeavtal ”Avtal om genomdrivande av kartellskadeståndsanspråk”.

 

3)      Ni som FÅTT ut kompletta underlag från Financialright men som inte ännu inte fyllt i och skickat in handlingarna som står under 2) ovan måste göra detta direkt.

 

Det som ni kompletterar med nu ska ni maila till TRC-Sweden@financialright.com och ange ert ärendes uppdragsnummer. Telefonnummer till dem är +49 211 972602-00.

Avtalen ska därefter även postas i original till

 

  financialright claims GmbH

  Aktion Truck
  20737 Hamburg
  Tyskland

 

 

Den excelfil som ska - så besvarad som möjligt - fyllas i beträffande fordonsköpen ni gjorde under åren 1997-2011 måste sedan vara insända senast den 29 oktober. Dessa uppgifter fylls i elektroniskt på skärmen och sänds direkt tillbaka till Financialright med en knapptryckning.

Observera att av de cirka 3 600 lastbilsaffärerna som de svenska medlemmarna har nämnt till Financialright är det bara 1 552 stycken som nu i veckan kompletterats genom ifyllda excelfiler. Det finns alltså över 2 000 fordon som ni som är berörda MÅSTE lämna in uppgifter på i excelfil inom de närmsta två veckorna, annars riskerar ni att inte ingå i det gruppskadeståndskrav som allt detta handlar om!

 

 

 

Sammanfattning av proceduren

  1. Webbformuläret som SÅ länkar till via vår hemsida fylls i av medlemmen
   Fyll i webbformuläret här: https://truck-damages.com/sv/reg/  

  1. Financial Right returnerar ett uppdragsnummer: TRCpNNNN (N=siffor) samt avtalsfiler
   (se 4 nedan) och länkar till en excelfil (se 3 nedan) till medlemmens registrerade epost.

  1. Medlemmen laddar ner och fyller i en excelfil och skickar in uppgifterna (elektroniskt)
   a. första versionen av excelfilen innehåller ca 25 kolumner (uppgifter) per fordon .
   Hjälpartikel finns här (den kan även vara till hjälp för den nya versionen av excelfil).
   http://www.akeri.se/aktuelltarkiv/aktuellt/lastbilskartellen-tips-uppgifter-i-excelfil
   b. andra versionen av excelfilen innehåller istället bara 12 rader att fylla i och fordonen anges i kolumner.
   https://truck-damages.com/sv/download-portal/

   Om ditt registreringsnummer har återanvänts och inte längre finns med under Transportstyrelsens fordonsuppgifter gör följande:

      Maila in begäran om allmän handling, adress och organisationsnummer ska framgå.

      Skriv även med regnr för önskat fordon och år den införskaffades. SCB kopplar sedan på variablerna chassinummer och totalvikt.

      VD/firmatecknare måste skriver under begäran, scanna in och bifoga i mailet till transport@scb.se.  2. Financial Right mailar 4st filer där två stycken ska skrivas under och returneras
   a. Fordransöverlåtelse - skriv under och skicka in till adress nedan
   b. Genomförandeavtal - skriv under och skicka in till adress nedan
   c. Allmänna villkor 
   d. Svarsblankett

     financialright claims GmbH

     Aktion Truck
     20737 Hamburg
     Tyskland  3. Financial Right skickar ännu en länk via mail där medlemmen loggar in
   med sitt uppdragsnummer (TRCp) och epost, väl inne så ska hen ladda upp:
   https://cip.truck-damages.com/se/login
   Flik "Allmänna dokument"
   a. Företagets registreringsbevis från bolagsverket (går att beställa via mail här 75kr)
   b. Id-handling
   Flik "Fordonsspecifika dokument" (syns bara om du har laddat upp datat i excelfilen)
   c. Köpekontrakt, bekräftelse samt kvitto på varje fordonsköp
   Klicka på första fordonet och dra in filerna eller välj "sök igenom" så öppnas utforskaren 
   och du kan markera dina underlag. Håll in "CTRL" på tangentbordet om du har flera filer
   att ladda upp.

   Båda flikarna försvinner när du är klar med uppladdningarna, kan alltså ej justeras.

   Är texten i din portal på tyska eller engelska, justera bara texten
   "de" eller "en" i webbläsarens adressfält till "se" här (se röd text nedan):
   https://cip.truck-damages.com/se/docs/cases

 

Sammanfattning/länkar
Information och dokument som är nödvändiga för registreringen

Excelfil (version 2)

Uppladdningsportal


Mailkontakt - ni kan skriva på Svenska
TRC-Sweden@financialright.com

 

 

Lycka till med dina registreringar!

 

 

 

 

Bli medlem