Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LäNSSTYRELSEN I SKåNE LäNS LOKALA TRAFIKFöRESKRIFTER OM TRANSPORT AV FARLIGT GODS I MALMö KOMMUN

Länsstyrelsen i Skåne läns lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Malmö kommun

[2017-10-09 15:38 av Peter.Svensson]

Bifogar Länsstyrelsens beslut om nya lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Malmö. Den nya föreskriften är harmoniserad med den danska tunnelklassificeringen avseende Öresundsförbindelsen och träder i kraft den 15 november 2017, då den gamla föreskriften också upphör att gälla.

 

Den nya föreskriften är något annorlunda uppbyggd jfr med den gamla. I 1 § införs ett generellt förbud mot transport av farligt gods i Malmö. I 2 § räknas undantagen upp. I 1 p undantas europavägarna 6, 20 och 65 samt allmän del av E22. I 2 p undantas alla enskilda vägar (vilket så klart inkluderar den enskilda delen av E22) och samtidigt införs restriktioner för en bit av enskilda delen av E22,  från trafikplats Vintrie till riksgränsen mot Danmark. Restriktionerna motsvarar vad som gäller i tunneln på den danska delen av Öresundsförbindelsen. Övriga punkter är moderniserade för att överensstämma med hur Länsstyrelsen skriver föreskrifter idag. Vidare har punkten om närmsta väg till uppställningsplats ändrats, efter påpekande från Malmö kommun om att uppställningsplatsen är flyttad.

 

Se belut till höger.

Bli medlem