Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LÅG SOCIAL HÅLLBARHET OCH KRIMINALITET HÄNGER IHOP

LÅG SOCIAL HÅLLBARHET OCH KRIMINALITET HÄNGER IHOP

[2018-02-02 14:18 av Charlotta Nilsson]

En nyligen publicerad rapport visar att det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Vi på Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.


Forskarna Sternberg och Lantz bekräftar den bild av branschen som vi har, nämligen att det rör sig om företag som inte lever upp till en lägstanivå av sociala villkor eller följer regelverken för cabotage och utstationering. Ett utländskt åkeri eller lastbilsförare är i sig ingen riskfaktor för kriminalitet, men allt för dåliga villkor är. Vi anser att företag som utnyttjar sina anställda borde lagföras redan i hemlandet och att en ökad myndighetssamverkan länder emellan kan bidra till att komma åt den här typen av brott.


Genom att jämföra polisens register för gods- och dieselstölder med frivilligas inrapportering av lastbilars position, visar studien att förekomsten av utländska lastbilar från de nyare medlemsländerna i EU har samband med transportkriminalitet i form av stöld av gods och diesel. Studien är gjord av Henrik Sternberg, docent vid Lunds Tekniska Högskola, och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska högskola. De framhåller att föreställningen om att själva förekomsten av utländska lastbilsförare skulle bidra till kriminalitet inte finner stöd i forskning utan endast är anekdotisk. Det är de åkerier vars lastbilar under lång tid befinner sig i Sverige, och som betalar låga löner till sina anställda som höjer risken för transportkriminalitet.

 

Det är här vårt arbete med att få bort priskonkurrensen spelar en viktig roll. Spotmarknaden där lägsta pris styr bidrar till en negativ utveckling. Vi verkar för bättre förutsättningar för företag som vill göra rätt för sig och som erbjuder drägliga anställningar, och tror att sund kvalitetskonkurrens har positiva effekter – inte bara för våra medlemmar, utan även för samhället som helhet. Slutsatserna i rapporten gör att vårt arbete med Fair Transport känns än mer viktigt. Både säljare och köpare av transporter måste ta sitt ansvar för att vi ska få till en sund och attraktiv åkerinäring!

 

Länk till rapporten.

Bli medlem