Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KOV – TIPS KRING UPPFöLJNING

KoV – Tips kring uppföljning

[2017-12-19 10:06 av Charlotta Nilsson]

Många medlemmar ställer ofta frågan "Vad mer måste vi göra för att göra tillräckligt?" när det gäller kör- och vilotidsförseelser och arbetet med att förhindra överträdelser av kör- och vilotidsregelverket.

 

Lagen säger att ett åkeriföretag ska undgå sanktionsavgift om - som det så fint kallas - "Gör vad som ankommer på det".

 

När det talas om att göra vad som ankommer på ett åkeriföretag så vilar det på tre grundpelare.

1. Företaget ska organisera arbetet så att kör- och vilotiderna med enkelhet kan efterlevas (transportplanering, schemaläggning),
2. Företaget ska informera förarna om kör- och vilotidsregelverket, inkluderat handhavande av färdskrivare (Utbildningar, informationsmaterial)
3. Företaget ska kontrollera och följa upp regelverkets efterlevnad fortlöpande (analysverktyg för färd- och förarkortsdata exempelvis IDHA eller SÅ Analys).

 

I nio fall av tio, så faller åkeriet på den tredje punkten, och det är på uppföljningen. De flesta åkeriföretag bedriver en egenkontroll, men vidtar inga uppföljningsåtgärder när överträdelser kan konstateras. (Riktade insatser mot en specifik, eller flera specifika chaufförer t.ex.). Det faller också ofta på att åkeriet förvisso kontrollerar och följer upp, men dokumenterar inte kontrollen, uppföljningen eller båda delarna vilket då leder till problem i bevishänseende.

 

Arbetar ni enligt ovan så har ni lagt en bra grund inför en eventuell företagskontroll även om Transportstyrelsens tolkningar inte går att förutse. 

Bli medlem