Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KOMBIDIREKTIV OCH GLOBAL FöRARBRIST

Kombidirektiv och global förarbrist

[2018-03-01 21:16 av Charlotta Nilsson]

International Road Transport Union (IRU) höll den 28 februari i Bryssel möte med sin kommission om intermodala transporter. Kommissionens förslag om ändringar i kombitransportdirektivet diskuterades. Sveriges Åkeriföretag deltog och bidrog med synpunkter.

Sveriges Åkeriföretag framförde genom John Woxström att direktivet är överflödigt och därför bör avskaffas.
- Det är inte direktivet som i sig ger tillstånd för kombinerade transporter, dessa transporter kan ske även utan direktivet. Direktivet öppnar däremot upp för att utländska åkerier med lågbetalda chaufförer, under vissa förutsättningar, kan utföra vägdelen av en kombinerad transport i Sverige. Detta är oacceptabelt, men betyder dock inte att Sveriges Åkeriföretag på något sett motsätter sig själva konceptet med kombinerade transporter.

På eftermiddagen hölls ett seminarium om den globala förarbristen. Diskussionerna gick kring hur transportbranschen kan attrahera ungdomar, utbilda dem och hur man kan vidga rekryteringsbasen och ytterligare attrahera kvinnor till yrket.

Bli medlem