Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KLIMATKRITIK MOT TRAFIKVERKETS TRANSPORTPLAN

Klimatkritik mot Trafikverkets transportplan

[2017-12-05 16:41 av tove.winiger]

Foto: Ryno Quantz

 

Nyligen avslutades remissrundan på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet. Sveriges Åkeriföretag svarade bland annat att infrastrukturplanen är starkt fokuserad på järnvägssatsningar som inte alltid är lönsamma, och förutsätter att en orimlig mängd gods flyttas från väg till järnväg. Andra instanser kritiserar den nationella planen för att vara för svag i förhållande till uppsatta klimatmål.

 

Vägtrafiken har en negativ påverkan i form av utsläpp av växthusgaser, buller, trafik och miljöfarliga utsläpp. Samtidigt är vägsystemet robust, flexibelt och tillgänligt även för de som inte bor i storstäder eller nära stora knutpunkter. Vägtrafiken behöver effektiviseras, och ges rätt förusättningar för att bli bättre. Efterfrågan på transporter ökar, och trots stora satsningar på järnväg är en större överflytt av gods inte möjlig på väldigt lång tid. Minimeras vägtrafikens påverkan, är en sådan överflytt kanske inte ens önskvärd. 

 

Sveriges Åkeriföretag anser att ett byte av trafikslag inte löser problemen med vägtrafikens negativa påverkan på klimat och miljö. Att storsatsa på järnväg är oerhört kostsamt, och väginvesteringar är enligt Trafikverket mest lönsamt. Väginvesteringar är enligt Trafikverkets beräkning elva gånger lönsammare än vad järnvägsinvesteringar är.

 

Allt handlar inte om lönsamhet 

Sveriges Åkeriföretag refererar till lönsamheten i olika infrastrukturprioriteringar och visar på Trafikverkets egna beräkningar om vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. Självklart är inte lönsamhet den enda aspekten som kan och ska vägas in. De samhällsekomiska kostnaderna av att undlåta hantera klimatförändringarna är på sikt enorma. Att satsa på åtgärder som minskar klimatpåverkan är kostsamt, eftersom det handlar om en omställning av hela samhället. 

 

Åkerinäringen är en nödvändig, samhällskritisk funktion, och måste få rätt möjligheter för att ställa om till en lägre utsläpp. I ett samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tar Sveriges Åkeriföretag fram en färdplan till fossilfrihet, som ska visa på nödvändiga teknikskiften, incitament och politiska hinder. Mycket är osäkert, men att undlåta nödvändiga satsningar på väginfrastrukturen och ge åkerinäringen de förustättningar som behövs för en verkligt hållbar åkerinäring, är inte en väg framåt.

 

De samhällsekonomiska kostnaderna av att undlåta hantera klimatförändringarna är enorma 

 

I en artikel i Altinget sammanfattas flera kritiska instansers synpunkter, som menar att Trafikverket borde tagit ett fastare grepp kring klimatomställningen. Naturvårdsverket är i sitt remissvar kritiska och menar att förslaget är otillräckligt för att möta uppsatta klimatmål. WWF, en av världens största miljöorganisationer, skriver att de nationella och regionala klimat- och miljömålen verkar ha lägre prioritet än andra mål i transportplanen, när de enligt WWF borde vara överställda övriga mål. 

 

Decoupling - konsten att hålla två saker i huvudet samtidigt 

Den kritiska frågan för åkerinäringen, är om huruvida det går att helt enkelt köra mer men med lägre utsläpp. Så länge det finns konkurrenskraftiga drivmedel, verkar det ännu så länge inte vara en omöjlighet. Utsläppen från tung trafik har successivt minskat samtidigt som trafikarbetet ökar, enligt KNEG:s senaste resultatrapport. Samtidigt talas det om riskerna med kraftigt förhöjda drivmedelspriser till följd av begränsningar av råvaror. Åkerinäringen måste därför bli mer diversifierad, med en större andel andra drivlinor än diesel - biogas och el är till exempel två heta spår. 

 

Ett som är säkert är att lastbilar alltid kommer att köra på väg - och därför behöver väginfrastrukturen förstärkas alldeles oavsett vilken drivlinan är. 

 

Bli medlem