Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KLAMPNING I 36 TIMMAR På FöRSLAG

Klampning i 36 timmar på förslag

[2017-11-10 16:04 av tove.winiger]

Näringsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om exempelvis cabotagereglerna överträtts.

Detta ska leda till att fler företag som begår överträdelser faktiskt betalar de sanktionsavgifter som de fått. I promemorian föreslås att tiden förlängs med 50 procent så att åtgärderna ska kunna bestå i upp till 36 timmar.  

 

Promemorian innehåller också förslag om att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna. Detta är ytterligare ett sätt att effektivisera kontrollerna och öka möjligheten att komma åt fusk.

Bli medlem