Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KARTELLEN - SENASTE NYTT

Kartellen - senaste nytt

[2017-10-13 15:51 av jonas.holmqvist]

 

DET ALLRA SENASTE OM KARTELLEN

 

Viktig och BRÅDSKANDE information till alla som kan ha påverkats av Lastbilskartellen

 

 

Som alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, SÅ, fått flerfaldig information om sedan slutet av 2016 så förbereds ett internationellt samordnat arbete med att analysera de ekonomiska skador av kartellens påverkan under lång tid på prisbilden av lastbilar med totalvikt över 6 ton. När omfattningen för de berörda lastbilsköparna klarlagts så kommer kartellen att krävas på ekonomiska skadestånd. Detta utan ekonomisk risk för åkarna, provision tas endast ut från de skadestånd som faktiskt utbetalas, inte annars. För att driva detta gigantiska arbete har SÅ valt att rekommendera medlemmarna den internationellt väl ansedda advokatfirman Hausfelds.

 

Hausfelds i sin tur har tillsammans med ett konsortium av finansiärer anlitat de tyska företaget Financialright som är experter på att behandla och ekonomiskt analysera enorma mängder data. Financialright är dem som åkarna sänder in alla sina uppgifter om gjorda affärer till, får ett specifikt ärendenummer per organisationsnummer som köpt eller leasat lastbilar som kan misstänkas ha fördyrats på grund av kartellen och det är med Financialright som åkarna ingår avtal så att kraven kan drivas för varje enskilt åkeri. För att detta ska fungera måste åkarna ge in så mycket information som möjligt. Och allting senast vid en visst given tidpunkt!

 

De av er som har registrerat sina lastbilsaffärer och eventuella fordringar på lastbilskartellen med hjälp av Financialright Claims GmbH (www.truck-damages.com) har redan tidigare informerats om att tidsfristen för att lämna in de undertecknade uppdragsavtalen samt att ladda upp data från excelfilen och övrig dokumentation för sina lastbilar närmar sig snabbt.

 

Orsaken till att det råder stor brådska är att de äldsta fordonsköpen (de mellan 1997 t.o.m. 2002) kommer att preskriberas så att skadeståndskrav inte kan drivas efter utgången av 2017.  

 

SÅ har stridit hårt för att många medlemmar - som anmält sig eller har uppfattat det som att man har anmält sig till Financialright inte fått relevanta handlingar för att komplettera sina ansökningar med i tid för att hinna slutföra faktainsamlingen till den tidigare angivna tidsgränsen 30 september 2017 - måste ges utökad tid.

 

Med tanke på att vissa medlemmar som försökte anmäla sig har haft tekniska problem med anmälningsförfarandet, eller inte tidigare informerats om den kommande tidsfristen, har SÅ efter förhandlingar med Hausfelds och Financialright nått fram till vissa praktiska lösningar på dessa problem.

 

Vi har kommit överens om att för de medlemmar som redan har, eller uppfattat sig ha, anmält sig till Financialright att förlängs tidsfristen för att lämna in SAMTLIGA relevanta dokument till 29 oktober. Det är inte möjligt att förlänga denna tidsfrist längre eftersom Financialright kommer att inleda skadeståndsanspråk mot lastbilskartellen vid slutet av året. Dessförinnan krävs en djupgående analys av de inlämnade uppgifterna och dokumenten (vilket också kan leda till att Financialright kontaktar kunder med uppföljningsfrågor under granskningen av information och dokument).  

 

Om du tidigare har anmält dig till Financialright, men inte fått någon återkoppling, vänligen kontakta omedelbart Financialright (TRC-Sweden@financialright.com ).

 


Alla dokument ska vara tillgängliga på svenska, ibland skrivet även på tyska eller engelska. Svensktalande assistans finns att få på TRC-Sweden@financialright.com dit mailade frågor kan ställas.

Financialright kräver kopia av pass- eller annan ID-handling av firmatecknare. Förklaringen är att man ska vara säker på att det är firmatecknarens namnteckning på de två avtalen som krävs undertecknade för att kunna driva skadeståndsärendet.

 

Observera också att med tanke på det stora intresset att väcka ersättningsanspråk på lastbilskartellen, har Financialright beslutat i samråd med SÅ att inleda ytterligare en insamling av uppgifter mot lastbilskartellen i slutet av 2018. Eftersom vissa krav som ovan nämnts redan skulle vara preskriberade då kan endast lastbilar som köptes/leasades från och med 1 januari 2003 registreras i detta då påbörjade skadeståndsärende. Alla kunder som registrerar sig för första gången med Financialright kommer att ingå i det andra klagomålet i de fall då det gäller fordon man införskaffat fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. preliminärt 2016-12-31. Från och med den 30 oktober 2017 kan kunder som redan har anmält sig till Financialright för det första skadeståndsärendet, som ska ställas mot kartellen i slutet av 2017, även registrera sig för det andra ärendet för lastbilar som man tidigare inte lämnat någon information om till Financialright.

 

Medlemmar som har registrerat sig för det första skadeståndsärendet, men nu har svårigheter att tillhandahålla relevant information/handlingar till Financialright före den 29 oktober kan därför begränsa sig till att tillhandahålla information om lastbilar som köpts / leasats före 2003 nu till senast den 29 oktober. Efter 29 oktober registrerar man lastbilar inköpta från den 1 januari 2003 och framåt för det andra skadeståndsärendet (som inlämnas till kartellen 2018). I så fall måste medlemmarna fylla i en ny registrering från 29 oktober även om de redan har registrerat sig för det första klagomålet.   De viktigaste affärerna att sammanställa komplett och få in till den 29 oktober är alltså fordon införskaffade 1997 – 2002.

 

Med hopp om att detta är information som var och en av medlemmarna tar del av och värderar. Detta för att omgående besluta om man kan och vill fortsatt delta i Hausfelds och Financialright gemensamma arbete för att utfå skäliga skadeståndskompensationer till er som lastbilsköpare för de överdebiteringar som man lyckas påvisa. Påminn gärna kollegor, fråga dem om de tagit del av denna senaste information kring kartellen och om de inte har de säg att de bör läsa detta omgående!

 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

 

Hur du går tillväga rent praktiskt kan du läsa mer om i den nedre delen i vår tidigare nyhet här:

http://www.akeri.se/aktuelltarkiv/aktuellt/lastbilskartellen-tidsfristen-aterbetalningskrav-gar-ut-29-oktober

Bli medlem