Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

KAN EN MER JäMSTäLLD NäRING LYFTA BRANSCHEN?

Kan en mer jämställd näring lyfta branschen?

[2018-02-09 13:17 av Charlotta Nilsson]

Det är få kvinnor som är yrkesverksam inom åkerinäringen. Enligt statistik så är det ungefär 6% kvinnliga etablerade lastbilsförare, ca 12% av de som anställdes senaste året är kvinnor och 20% av dem som är i utbildning är kvinnor. På vissa utbildningsorter är det idag 50/50 kvinnor och män, bland annat i Vilhelmina.

 

För att titta på hur man kan förändra det könsstereotypa mönstret inom näringen har så har BFR, Bio Fuel Region, inlett ett projekt med hjälp av pengar från Tillväxtverket. Projektets syfte är att kartlägga hur könsmönstret ser ut och försöka ge några förslag på lösningar till förändring. I dagsläget finns det väldigt lite underlag kring denna fråga, vilket kan hämna branschen i vissa frågor, till exempel vid projektansökningar och diskussioner med myndigheter. Sveriges Åkeriföretag Norr välkomnar initiativet från BFR och har bidragit med våra erfarenheter och synpunkter.     

Bli medlem