Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

IRU:S HöGSTA LEDNING På BESöK HOS SVERIGES ÅKERIFöRETAG

IRU:s högsta ledning på besök hos Sveriges Åkeriföretag

[2018-02-23 09:38 av tove.winiger]

Sveriges Åkeriföretag kallade högsta ledning i IRU, Internationella Vägtransport Unionen, till möte i Stockholm. På agendan stod åtgärder som förbättrar IRU:s koordinering och samverkan i transportnäringens viktiga framtidsfrågor. Viktiga beslut fattas ofta i Förenta Nationerna, inom EU eller genom internationell standardisering.

 

IRU har medlemmar från över 70 länder och företräder godstransporter på väg, busstrafik och taxi samt arbetar med att förbättra villkoren för transportnäringen. IRU hanterar också tullfrågor genom TIR. IRU har fler internationella kommissioner som koordinerar det internationella arbetet och Sveriges Åkeriföretag medverkar aktivt i flera av dessa.

 

Från IRU deltog IRUs generalsekreterare Umberto de Pretto från Geneve, IRUs Vd Boris Blanche, också från Geneve, och IRU Bryssels vd Matthias Maedge.

 

Från Sveriges Åkeriföretag deltog vd Rickard Gegö, teknikchef Mårten Johansson, som också är president i IRU:s Internationella tekniska kommitté och ledamot av kommitéerna för trafiksäkerhet och  för farligt gods. Från Sveriges Åkeriföretag deltog också jurist John Woxström som är ledamot av IRU kommittéen för EU frågor i Bryssel, och också ledamot av kommittéerna för färdskrivarfrågor och för kombitrafik. Mötet omfattade en genomgående analys av den internationella verksamheten med förslag till förbättringar som stärker transportnäringen.

Bli medlem