Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INFORMATIONSTRäFF OM DATASKYDDSFöRORDNINGEN

Informationsträff om dataskyddsförordningen

[2017-10-27 15:55 av Monica]

Den 25 maj 2018 börjar den nya s.k. dataskyddsförordningen eller GDPR att tillämpas. GDPR kommer att ersätta den äldre personuppgiftslagen och en viktig nyhet är att datainspektionen ges möjlighet att påföra företag sanktionsavgift uppgående till 4 % av årsomsättningen eller 20 000 Miljoner euro. I syfte att förbereda våra medlemsföretag för den omställning som GDPR kan komma att innebära håller därför Sveriges Åkeriföretag fyra informationsträffar i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

 

Anmäl dig här http://www.akeri.se/boka-utbildning?field_type_tid=390&field_region_tid=All&field_venue_city_value=&field_starttime_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&title=

 

Läs mer här.

Bli medlem