Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INFORMATION FRåN TRAFIKVERKET OM UNDERHåLLSARBETE

Information från Trafikverket om underhållsarbete

[2017-10-25 09:15 av Monica]

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på E4 mellan Uppsala och Knivsta 6-19 november.

På E4 norr om Knivsta måste vägen grävas av för att lägga dit ny trumma. Arbeteti genomförs för att trumman riskerar att kollapsa och därför stängs trafiken av, en körriktning i taget, en vecka i varje körriktning.

 

Arbetet kommer att pågå dygnet runt under cirka två veckor (vecka 45 och 46 den 6 till och med 19 november). Det är en vägtrumma som ligger cirka åtta meter under vägbanan som ska bytas ut och i samband med arbetet kommer även en uttertrumma att läggas dit. Det hjälper uttrar och andra medelstora djur att passera vägen på ett säkert sätt. Arbetet är nödvändigt för att bibehålla trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen.

 

Vecka 45 (6-12 november) planeras trumbyte i norrgående riktning. Det innebär alltså mötande trafik i södergående förbi arbetsplatsen under denna period.

Vecka 46 (13-19 november) planeras trumbyte i södergående riktning. Det innebär alltså mötande trafik i norrgående förbi arbetsplatsen under denna period.

 

Läs mer här: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Uppsala/2017-10/trafikpaverkande-pa-e4-mellan-uppsala-och-knivsta-6-19-november/

Bli medlem