Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

HANDHåLLEN TELEFON FöRBJUDS UNDER FäRD

Handhållen telefon förbjuds under färd

[2017-11-30 17:23 av synnove.adell]

Från och med den 1 februari 2018 förbjuds förare att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färden. Beslutet togs av regeringen idag.  

 

Ändringen i trafikförordningen beslutades idag och innebär också att det inte behöver göras en prövning om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

– Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.


Han menar att en tydligare regel gör att fler kommer att följa den och att denna åtgärd är ett led i regeringens arbete med nollvisionen, för att förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.


Nuvarande regeländringen följer av att Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utvärdera den tidigare skärpningen av trafikförordningen från 2013, vilket resulterade i detta förslag till ändring.

 

Läs regeringens pressmeddelande här

Bli medlem