Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

GODSSTRATEGI I DAGENS INDUSTRI

Godsstrategi i Dagens Industri

[2018-03-09 09:24 av tove.winiger]

Ökad samverkan mellan sjöfart, lastbils- och tågtrafik, längre och tyngre fordon och ett större vägnät för dessa - samt en ekoskatt. Det är några av förslagen Sveriges Åkeriföretag tillsammans med de andra godstrafikslagen och Fossilfritt Sverige lägger i Dagens Industri. Det är ett inspel till regeringens godsstrategi som presenteras under våren. 

 

 

Regeringen kommer under våren att lägga ett antal förslag inom godstrafikområdet för att främja ett sömlöst transportsystem. I det sammanhanget har Svensk Sjöfart, Tågoperatörerna, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Fossilfritt Sverige arbetat fram ett förslag på ett antal åtgärder branschen ser som prioriterade för att nå såväl klimat- som transportpolitiska mål. Debattartikeln är en noga avvägning av olika förslag och ett jämkande för att uppnå största möjliga samsyn mellan regeringens ambitioner och de enskilda trafikslagens förutsättningar. 

 

Läs gärna debattartikeln noggrannt och i sin helhet då förslagen är beroende av varandra och sitter ihop i ett sömlöst förslag. Artikeln kan läsas HÄR. De som är specifika just för åkerinäringen redogörs för och kommenteras nedan. 

 

stöd för omlastning 

Lastbilstransporter är i allmänhet kortväga. För att fler av de långväga lastbilstransporterna där det är möjligt ska kunna gå på sjö och järnväg, kan ett stödsystem för omlastning i Norrbotten testas för att bidra till en aktiv regionalpolitik. 

 

längre och tyngre fordon 

Från och med i sommar tillåts 74-tons fordon på några isolerade vägsträckor. Hur sådana fordon ska se ut är fortfarande oklart, och Sveriges Åkeriföretag avråder från att investera i sådana fordonskombinationer till det att Trafikverket har beslutat hur och vad de kommer att besluta i fråga om föreskrifter (läs mer om detta HÄR). Det vägnät som är utpekat för 74 ton är så pass osammanhängande och isolerat att samordningen med andra trafikslag omöjliggörs. Därför föreslår vi i debattartikeln att dessa sträckor med en högre bärighetsklass utökas till fler vägnät så att de når hamn och järnväg.

 

stimulera nya lastbilar 

Åkeriföretagen köper de bästa lastbilarna tillgänliga på marknaden. Att stimulera åkerinäringen att köpa bättre bilar är inte den enskilt viktigaste åtgärden för att minska utsläppen, men här gäller många bäckar små. För att ytterligare stimulera framtagandet av så energisnåla och miljövänliga lastbilar som möjligt behövs ett system som stimulerar de som satsar på miljösmart teknik. 

 

ekoskatt

En kraftigt differentierad avståndsbaserad skatt kan bidra till flera av åkerinäringens mål parallellt. Eurovinjettförslaget från EU-kommissionen, som innebär att vi går ifrån årliga avgifter, ger ökad frihetsgrad att differentiera mellan skatter för olika mål. Det öppnar upp för att dels tillåta lägre skatt på vissa vägtyper, för klimatsmartare bilar och inom vissa regioner där det kan vara motiverat då Sverige är ett vidsträckt och avlångt land med stora skillnader regioner emellan.

 

Samhällskostnaderna av lastbilstransporterna varierar stort beroende på var, när och hur du kör i Sverige. Dagens drivmedelsskatt som på sikt kan överges med detta förslag tar inte hänsyn till det - oavsett hur och var och när du kör är kostnaden densamma för den diesel du köpt. Skillanden är att du idag köper bränsle och betalar för varje mil du kör. Med ekoskattsförslaget betalar du en avgift kopplad till hur långt du kör, men den kostnaden kan variera beroende på om du kör i skogen eller på E4:an. 

 

En fördel är också att alla beskattas lika oavsett var de tankat. Dessutom skulle en ekoskatt med ett välfungerande och GPS-positionerande kontrollsystem värna om åkerinäringen eftersom det skapar en möjlighet att verkligen beskatta alla fordon som kör här. 

 

 

Bli medlem