Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

GDPR ERSäTTER PERSONUPPGIFTSLAGEN 25 MAJ 2018

GDPR ersätter personuppgiftslagen 25 maj 2018

[2017-12-18 10:49 av Charlotta Nilsson]

GDPR
– Bristande kunskap i behandling av personuppgifter riskerar att bli kostsamt i framtiden.

 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen eller GDPR att tillämpas i Sverige. GDPR kommer att ersätta nu gällande personuppgiftslagen, som reglerar hanteringen av personuppgifter. En viktig nyhet med GDPR är möjligheten för tillsynsmyndigheten att påföra företag och myndigheter sanktionsavgifter för förseelser mot dataskyddsförordningen.

 

Det totala sanktionsavgiftsbeloppet för förseelser mot dataskyddsförordningen stannar vid 10 000 000 EUR respektive 20000 000 EUR och detta gäller i princip för samtliga förseelser mot förordningen.
Datainspektionen kommer att vara den myndighet i Sverige som utövar tillsyn och ges därför möjligheten att utföra kontroller av företags hantering av personuppgifter.

 

För våra medlemsföretag är detta inget nytt fenomen, utan vi har redan exempel på detta i Transportstyrelsen och företagskontroller av transportföretags efterlevnad av kör- och vilotidsregelverket. GDPR uppställer en skyldighet för den som behandlar personuppgifter vad gäller att kunna visa att regelverket efterlevs. Detta medför utökade krav på dokumentation och rutiner i företag som behandlar personuppgifter. Avsaknaden av sådana kan bli kännbara i form av sanktionsavgifter.

 

För att förbereda våra medlemmar inför den omställning och utmaning som GDPR kommer att medföra har Sveriges Åkeriföretag, under hösten, erbjudit informationsträffar runt om i landet varav två i region norr. För er som inte har haft möjlighet att delta på dessa kommer vi att lägga ut en inspelning på vår hemsida efter årsskiftet. Denna film ska ge dig grundläggande förståelse över regelverket för behandling av personuppgifter, den personuppgiftsansvariges skyldigheter samt behandla de mest väsentliga nyheterna som GDPR kommer att introducera den 25 maj 2018.
 
Har du ytterligare frågor ta kontakt med oss på 010-510 54 00.

Bli medlem