Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRSLAG På HöJNING AV TRäNGSELSKATTEN I STOCKHOLM

Förslag på höjning av trängselskatten i Stockholm

[2017-11-02 11:08 av Joachim.Wiberg]

Det är Finansdepartementet som har skickat ut ett förslag på ytterligare ändringar för trängselskatten för Stockholm. Det är fyra justeringar som föreslås träda i kraft 1 januari 2020:

  • Det blir avgift redan från 06.00 istället för 06.30 som idag
  • Maxbeloppet under högtrafik höjs från 35 kronor per passage till 45 kronor till och från innerstaden. Och från 30 kronor per passage till 40 kronor på Essingeleden.
  • Avgift tas även första veckan i juli.
  • Avgift tas också dagen före flera heldagar som långfredagen, Kristi himmelsfärdsdag, och alla helgons dag.

 

Bli medlem