Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRBUD MOT TRANSPORT AV FARLIGT GODS GENOM SUNDSVALL

Förbud mot transport av farligt gods genom Sundsvall

[2017-06-30 09:42 av Monica]

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att förbjuda ADR-transporter genom centrala Sundsvall.

Beslutet togs den 28 juni och kommer att börja gälla från den 1 oktober 2017. Nedna ser du en skiss på hur ADR-transporter ska transporteras genom Sundsvall under den angivna tiden.

 

Förbudet gäller inte trafik med fordon som transporterar gods för på- eller avlastning inom angivet område eller på angivna vägsträckor. I händelse av att Trafikverket har stängt bron över Sundsvallsfjärden så gäller inte förbudet mot farligt gods på sträckan E14 mellan Tpl 225, Skönsmo och Cpl Högom.

 

Förbudet införs efter en ansökan inlämnats av Sundsvalls kommun. Ärendet har varit ute på remiss och Sveriges Åkeriföretag har varit engagerad i frågan som remissinstans för att påverka så att konsekvenserna av beslutet ska få så liten inverkan för åkerierna som transporterar på sträckan. Vi har bl a reagerat på att införandetiden av förbudet är snävt, vilket får affärsmässiga konsekvenser för våra medlemmar, då de kommer få det svårt att kunna ta betalt inledesvis för den extra sträcka beslutet innebär. Vi ser även med oro att trafiken ökar förbi Birsta handelsområde, som redan idag är hårt belastat. Där bland mycket annat som vi haft invändningar mot.

 

Bli medlem