Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRäNDRINGAR AVSEENDE MOMSHANTERING VID VARUTRANSPORTER

Förändringar avseende momshantering vid varutransporter

[2018-06-20 10:39 av Charlotta Nilsson]

Skatteverket har gjort en förändring i sitt ställningstagande om beskattningsland för varutransporter när det gäller mervärdesskatt. Det nya ställningstagandet har diarienummer 202 502923-17/111.

 

Följande sammanfattning gäller:

Varutransporter som tillhandahålls beskattningsbara personer är omsatta inom landet om köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls i Sverige. En varutransport som har direkt samband med export eller viss import av varor kan ändå anses omsatt utomlands om tjänsten tillhandahålls exportören, importören eller mottagaren av varorna. Om det är fråga om en varutransport som i sin helhet genomförs utanför EU är den omsatt utomlands även om köparen av tjänsten finns i Sverige.

Varutransporter som tillhandahålls någon annan än en beskattningsbar person och genomförs mellan två EU-länder är omsatta inom landet om avgångsorten är belägen i Sverige. Andra varutransporter som tillhandahålls någon annan än en beskattningsbar person är omsatta inom landet under förutsättning att transporten inte till någon del skett i ett annat land.

Det nya ställningstagandet ersätter det tidigare ställningstagandet ”Omsättningsland för varutransporter” från den 17 december 2010, dnr 131 750627-10/111. Ställningstagandet innebär en ändring i sak för varutransporter som har samband med export och viss import av varor. Sådana varutransporter är endast omsatta utomlands om de tillhandahålls direkt till exportören, importören eller mottagaren av varorna.

 

För det fullständiga ställningstagandet, läs mer hos Skatteverket.

 

Finns ytterligare frågor om ställningstagandet hänvisar Sveriges Åkeriföretag till er revisor eller skattekonsult.

Bli medlem