Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRäNDRADE ANSTäLLNINGAR I DITT åKERIFöRETAG?

Förändrade anställningar i ditt åkeriföretag?

[2017-08-10 12:49 av jonas.holmqvist]

Vi passar på att påminna om denna information från senaste medlemstidningen.

 

TRANSPORTSTYRELSEN HAR ORDET

 

FÖRETAG MED TILLSTÅND ska anmäla till Transportstyrelsen om till exempel trafikansvarig byts ut. Det gäller även om någon annan som ska lämplighetsprövas för tillståndet börjar på företaget eller lämnar det, nämligen:

 

• verkställande direktör

• den som tecknar firman ensam

• styrelseledamot och styrelsesuppleant som äger aktier

• styrelseledamot och styrelsesuppleant som är närstående till aktieägare

• extern majoritetsägare

• samtliga bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag.

 

Många företag med tillstånd anmäler i dag inte dessa ändringar. Det innebär att det finns felaktiga uppgifter registrerade i vägtrafikregistret. Om en person som är lämplighetsprövad begår ett brott får vi i många fall en underrättelse om detta. Det är alltså viktigt för alla parter att rätt personer har lämplighetsprövats. Enligt nuvarande regler ska vi göra en polisanmälan om vi upptäcker att ett företag med tillstånd inte har anmält ändringar som gäller personer som ska lämplighetsprövas. Vi kan därför komma att börja polisanmäla i dessa fall.

 

Mikael Kyller, utredare på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning
Telefon 010-495 57 46

Bli medlem