Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FLER VILL KöPA MILJöVäNLIGA TRANSPORTER

Fler vill köpa miljövänliga transporter

[2017-04-04 12:42 av synnove.adell]

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL, Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

 

– Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


I en undersökning riktad till medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, som genomfördes 2014, så ansåg så många som 23,7 procent att transportköparna var beredda att betala mer för en hållbar transport, medan drygt 66 procent ansåg att betalningsviljan saknades.  

 

Sedan 2014 erbjuds medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag att ingå i Fair Transport vilket innebär att de skriver under på att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar kring det egna företagandet. I hållbarhetsredovisningen av Fair Transport som presenterades nyligen, framgick att en tredjedel av de anslutna företagen ser en efterfrågan av detta hos transportköparna.


– Det går framåt men det kan bli bättre än idag. Vill man nå Sveriges mål för fossilfrihet måste fler företag ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Tove Winiger, samhällspolitisk ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.


Lägsta pris ännu viktigt

I slutet av 2015 gjordes en analys av Fair Transport med kvalitativa intervjuer med åkerier och kunder. Där framkom att lägsta pris fortfarande var kundens viktigaste val. Något annat som transportinköpare sällan kompromissar med är transporttiden.

 

– Att gods ska komma på ett exakt klockslag är ett gissel, inte enbart för logistiken, men också för att det är utsläppsdrivande. Skulle lite mer flexibilitet i leveranstider finnas, skulle transporter kunna bli mycket mer effektiva med samlastning och ruttoptimering, säger Tove Winiger.

 

Hon lyfter fram att det är bra att transportköparna har börjat att ta ett större ansvar, vilket ligger i linje med Fair Transports intentioner. 

 

– Vi måste få bort den osunda priskonkurrensen om vi vill uppnå verkligt hållbara transporter, säger hon.

Bli medlem