Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FLER TEKNIKER BEHöVS FöR ATT FöRHINDRA DåD

Fler tekniker behövs för att förhindra dåd

[2017-05-23 15:51 av synnove.adell]

Den 18 maj träffade Sveriges Åkeriföretag infrastrukturminister Anna Johansson på nytt för att diskutera hur bransch, kommuner och myndigheter på bästa sätt kan följa upp frågan om hur man kan förhindra att tunga fordon används vid terrordåd. Förslaget att införa geofencing är en god början, men behöver kompletteras enligt Ulric Långberg, branschchef.

 

Infrastrukturministern har samlat företrädare för transportbranschen och andra berörda aktörer och organisationer vid två tillfällen efter terrorattacken. Syftet har varit att hitta lösningar som försvårar att tunga fordon kapas och används i terrordåd.

Efter detta har olika förslag på åtgärder som ska förhindra detta lämnats in till ministern.

 

Det senaste mötet resulterade i en överenskommelse med Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket om att ta ett gemensamt krafttag kring digitala lösningar. Ett första steg är demonstrationer av geofencing under nästa år.

 

Behövs fler lösningar 

Att använda sig av teknik som medför att endast tillåtna fordon kan köra inom ett geografiskt område medför absolut fördelar men räcker inte, menar Ulric Långberg, branschchef vid Sveriges Åkeriföretag.  

 

– Geofencing kan vara klokt då det kan freda några områden från obehörig trafik, vilket är bra, men det skyddar ju inte från att en lastbil som får vara i området kapas. Där krävs att fler tekniker tas fram för att få till ett tillräckligt skydd, säger han.

Enligt honom är nummer ett att de lösningar som tas fram framöver ska ta sin utgångspunkt i att varor och gods måste levereras, och att det också måste vara självklart för parkeringsvakter, kommuner och andra aktörer att lastbilar inte befinner sig i stadsmiljön för nöjes skull.


– Vi har länge arbetat för att lyfta behovet av en säker och effektiv citylogistik, där lastningen och lossningen fungerar på ett sådant sätt att ingen utsätts för fara. Ju fler människor som bor och vistas i de centrala delarna, ju större behov av transporter har vi.

 

– Nu ska vi göra allt vi kan från branschen för att komplettera det redan pågående säkerhetsarbetet som utförs dagligen, säger Ulric Långberg. 

 

En gemensam styrgrupp för att ta fram nya tekniska lösningar kommer att bildas där Trafikverket ska sammankalla och leda gruppens arbete. Regeringen beslöt också samma dag att ge Trafikanalys förslag på åtgärder för säker användning av tunga fordon i urbana miljöer. Delar av det uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2017.

Bli medlem