Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FEM PROCENT LäGRE UTSLäPP FRåN VäGTRAFIKEN 2016

Fem procent lägre utsläpp från vägtrafiken 2016

[2017-03-06 15:45 av tove.winiger]

Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under år 2016. För lastbilstrafikens del är förklaringen tillgången på förnybara drivmedel, främst HVO. Det råder brist på råvaran, varför biodrivmedlet ensamt inte kan vara lösningen. Om den tunga trafiken ska klara Sveriges miljömål är därför flera samverkande åtgärder viktiga. 

 

Många företag ute i landet arbetar hårt med att effektivisera transporterna. Att lasta fullt och att optimera rutten är ungefär så långt som företagen själva kan styra över sin klimatpåverkan. Resten handlar om fordonsteknik och om biodrivmedel. Det är glädjande att se så fina siffror. Samtidigt visar de också att vi måste lösa politiken för ökat förnybart. 

 

Sveriges miljömål innebär att utsläppen från vägtrafiken ska ha minskat med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Trafikverkets siffror visar att utsläppen idag är 10 procent lägre än år 1990. Trots olika basår, är det tydligt att utsläppen måste minska kraftigt om målen ska nås. Samtidigt förväntas antalet transporter att öka stadigt. Transporter är konjunkturberoende och just nu byggs det runtom i Sverige samtidigt som vi har en god tillväxttakt.

Förslag som diskuteras, eller är på gång, är en kilometerskatt, längre och tyngre fordon samt styrmedel för inblandning av förnybara, hållbara drivmedel i konventionell diesel och bensin.  

 

Detta är en ekvation vi måste lösa. Hur vill vi bibehålla välfärd, kanske öka tillväxt, och samtidigt minska utsläpp? Lastbilstrafiken är en nödvändighet och inget som samhället klarar sig utan. Det betyder att, om vi inte får till tillräckligt höga volymer av biodrivmedel, måste vi köra på fossila drivmedel. Alternativet elektricitet är en liten lösning i sammanhanget, och vi kan inte köra på luft.

 

Längre och tyngre fordon, på ett så stort vägnät som möjligt och en progressiv biodrivmedelspolitik – de miljöpolitiska löftena måste också generera konkreta åtgärder. Konkurrensytan mellan trafikslagen är mycket liten, och ett transportsnålt samhälle är redigt ohållbart. 

Bli medlem