Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FäRDPLAN TILL FOSSILFRITT SVERIGE

Färdplan till Fossilfritt Sverige

[2018-04-25 16:28 av tove.winiger]

 

 

Foto: Anders Myrdal. 

 

Sveriges Åkeriföretag har, liksom 8 andra branscher, arbetat med att ta fram en färdplan där vi beskriver vår väg för att nå fossilfrihet samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Framtagandet har skett i samarbete med Fossilfritt Sverige där samtliga 9 färdplaner bildar ett Sverigepussel mellan transportslagen. Åkerinäringens färdplan är ännu inte redo för publicering, men de viktiga dragen där utmaningar och möjligheter identifieras presenteras nu i en sammanfattningsrapport.

 

Tove Winiger, politiskt ansvarig, och Rickard Gegö. vd. lämnade över åkerinäringens inspel till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. 

Bli medlem