Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FAIR TRANSPORT HåLLBARHETSREDOVISAS

Fair Transport hållbarhetsredovisas

[2017-03-29 11:14 av tove.winiger]

Sveriges Åkeriföretag har låtit göra en hållbarhetsredocvisning på Fair Transport. Det är den första i sitt slag - och syftet är att mäta reella effekter av CSR-projektet Fair Transport. 

 

Hållbarhetsredovisningen redogör för upplevda effekter hos åkeriföretagen, och även hos externa aktörer som beslutsfattare och mynidghetspersoner. Den visar att Fair Transportföretagen värnar mer om trafiksäkerheten och om miljön och tar ett större socialt ansvar - samtidigt som 17 % anser att lönsamheten ökat tack vare Fair Transport. 

 

Upphandlingsanvisningarna används också av transportköpare för att identifiera sunda transporter. Även om Fair Transport inte alltid är utslagsgivande i en upphandling, används verktygen för att bedöma vilka företag som anses leverera bra transporter. 

 

Resultaten av hållbarhetsredovisningen bekräftar att Fair Transport behöver skalas upp, för att öka trovärdigheten och för att visa att det faktiskt gör skillnad att välja Fair Transport. 

 

Länk till rapporten finns till höger. 

Bli medlem