Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

EU-LAGPAKET FöR VäGTRANSPORTER PRESENTERAT

EU-lagpaket för vägtransporter presenterat

[2017-05-31 09:49 av tove.winiger]

EU-kommissionen släppte idag den 31 maj ett lagpaket för vägtransportsektorn. De omfattande lagförslagen och -ändringarna rör bland annat konkurrensen på den inre marknaden, fossiloberoende och arbetsrättsliga frågor. 

 

Lagpaketet omfattar fyra områden. En välfungerande marknad innehåller förslag inom regler för tillträde till åkerimarknaden; Rättvis konkurrens och arbetarnas rättigheter innefattar förändringar i kör- och vilotider, arbetstidsreglering och utstationeringsdirektivet; Fossilfrihet innehåller förslag om eurovinjetten, vägskatt; och slutligen, Digitalisering innefattar harmonisering mellan de olika länderna av digital teknik för vägtullar. 

 

Sveriges Åkeriföretag anser att ny lagstiftning inte alltid är lösningen på problemet. Tydliga och klara regler, och tolkning av dessa, är en förutsättning. Uppföljning och regelefterlevnad är oerhört viktigt. Utan fungerande uppföljning faller regler och lagar platt. En viktig punkt är också att myndigheter inom länder samarbetar, samt att myndigheter mellan länder har möjlighet att utbyta information. 

 

I den gemensamma nordiska intresseorganisationen Nordic Logistics Association har vi tillsammans med de nederländska, belgiska, franska och brittiska åkarorganisationerna skrivit ett gemensamt paper på området. Oron över alltmer landsspecifika tolkningar och regler som försvårar för internationell transport är tydlig hos våra kollegor. Lagpaketet kan därför möjliggöra ett lugn och harmoniserade regler. 

 

Bli medlem