Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ERNST NILSONS UNDERSTöDSFOND FöR åKARE

Ernst Nilsons Understödsfond för åkare

[2017-09-26 10:13 av Joachim.Wiberg]

Ernst Nilsons Understödsfond för åkare delade ut stipendium till transportgymnasieelever

År 1951 bildade Volvohandlaren och f.d. åkeriägaren Ernst Nilson en stiftelse för att lämna understöd till bl a behövande åkare och deras efterlevande och även till utbildning av förtjänta personer.

Stiftelsen förvaltas av Föreningen Sveriges åkeriföretag ABC och styrelsen i stiftelsen består av ordförande Lars Jansson, Per Adolfsson, Anette Berg, Per Göransson och Torbjörn Heierson.

Styrelsen beslutade i år att i samråd med gymnasiernas lärare och rektorer tilldela elever vid Bolandskolan i Uppsalas transportutbildning och Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium, inriktning Transport i Kungens Kurva, 2 500 kr vardera som delades ut på grabbarnas examensdagar.

 

Stipendiemottagarna var Victor Waldau, Carl Kyllenbeck, Karim Karim, Grim Gummesson och Petter Åhman för väl utförda studier.

 

DEN I LÄSEKRETSEN SOM TÄNKER PÅ NÅGON LÄMPLIG GÅVOMOTTAGARE ÄR VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV SIG TILL ABC-KANSLIET, 010-510 54 01 eller 010-510 54 26.

Det kan bli en liten penninggåva till julen 2017 till någon behövande.

Bli medlem