Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

EN MEDLEM KONTAKTADE VåRA JURISTER…

En medlem kontaktade våra jurister…

[2018-04-27 07:55 av Charlotta Nilsson]

Våra jurister driver löpande ärenden av olika karaktär för att hjälpa våra medlemsföretag. Nedan berättar vi om ett ärende som kan ha stor påverkan på framtida bedömningar från Transportstyrelsens tillsynsenhet vad kommer till det goda anseendet. Vi gläds åt det positiva utfallet och har även en förhoppning att den positiva dialogen med Transportstyrelsen kan överföras på fler ärenden.

 

Är det goda anseendet förlorat om åkeriet har mindre skulder av tillfällig karaktär?

 

En medlem som bedriver åkeri i enskild firma hade en period haft ekonomiska bekymmer. Likviditetsproblemen hade uppstått då en kund gick i konkurs och betalning därför helt uteblev. Medlemmen fick dessvärre en del ärenden hos kronofogden, men kunde löpande betala av skulderna.

 

Mitt i denna ekonomiska utmaning började Transportstyrelsen ifrågasätta medlemmens goda anseende, och även hans tillstånd. Transportstyrelsen gjorde en ytlig undersökning av hans ekonomi vid två tillfällen, med ca två månaders mellanrum, och dessvärre var den information som Transportstyrelsen fick bristfällig.

 

Medlemmen hade vid den andra kontrollen ett negativt saldo på skattekontot. Detta för att pengar först felaktigt dragits från skattekontot för att reglera skulder hos kronofogden, skulder som redan var betalda. Därefter hade beslut fattats om arbetsgivaravgifter. Medlemmen hade då ”pengar över” hos kronofogden men minus på skattekontot. Transportstyrelsen tittade bara på vissa av dessa uppgifter och på den felaktiga bilden gjorde de bedömningen att medlemmen hade förlorat sitt goda anseende och saknade både vilja och förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot det allmänna. De återkallade hans tillstånd och olämplighetsförklarade honom på tre år. Sådana beslut gäller omedelbart och medlemmen var tvungen att omedelbart parkera sina fordon, vilket förstås ledde till att han fick ännu svårare att lösa sina ekonomiska problem. 

 

Vid en noggrann kontroll av ekonomin visade det sig att det i praktiken inte fanns några skulder och att medlemmen inom ett par dagar skulle kunna uppvisa ett positivt saldo på skattekontot eftersom kronofogden skulle göra en återbetalning. Övriga ärenden var alltså avslutade och det framstod snarare som att medlemmen gjort sitt yttersta för att bli skuldfri och lyckats, dvs. både haft viljan och förmågan att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna.

 

Efter mycket om och men och efter dialog med Transportstyrelsens tillsynsavdelning, inte minst på vårt studiebesök som vi hade ute hos ett medlemsföretag. Medgav Transportstyrelsen att skäl för återkallelse inte fanns. Förvaltningsrätten dömde mot bakgrund av detta till vår medlems fördel och återkallelsen drogs tillbaka.

 

Ärendet skulle aldrig ha gått så långt som det gjorde men detta mål är viktigt av flera olika anledningar. Dels är det viktigt att åkeriföretagare tillåts ha tillfälliga ekonomiska bekymmer, utan att Transportstyrelsen beslutar om återkallelse av tillstånd vilket i sig närmast garanterar konkurs. Vidare är det viktigt att Transportstyrelsen innan de återkallar tillstånd tar hänsyn till hur och varför eventuella skulder har uppkommit. Vi har under ärendets gång haft en mycket bra dialog med Transportstyrelsens avdelning för tillsyn av tillstånd. Förhoppningen är att Transportstyrelsens handläggning är mer noggrann nästa gång, och vi kan vara glada att vi räddat tillståndet hos en medlem och åkare som med handen på hjärtat inte skulle blivit av med sitt goda anseende från första början.

Bli medlem