Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

EN DAG I LASTBILEN GAV POLITIKER NYA ERFARENHETER

En dag i lastbilen gav politiker nya erfarenheter

[2017-03-07 14:29 av Sofie.larsson]

Hej Boriana! Kan du beskriva din dag med Abbekås Åkeri?

Arbetsdagen började klockan 05.00 på lagret med en genomgång av dagens leveranser. Jag fick observera hur varje förare planerade färden och kontrollerade att alla dokument stämde. Sedan gav vi oss ute på Skånes vägar för leverans av olika gods till ett tiotal kunder i Malmö. När leveranserna var färdiga gjorde vi några hämtningar och återvände sedan till åkeriet.

 

Vad var det som gjorde att du ville åka med en dag i lastbilen?

I höstas fick jag erbjudande av Liane Ask (regionchef i Sveriges Åkeriföretag Syd, reds. anm.) att få åka till riksdagens högtidliga öppnande i Stockholm med lastbil, vilket ingick i en större aktion för att uppmärksamma näringens arbetsvillkor. Då kunde jag inte följa med, men jag bestämde mig för att vid tillfälle skulle jag definitivt prova att ”skugga” en lastbilschaufför under en arbetsdag. 

 

 

Vad fick du för intryck av chaufförsyrket?

Det är ett komplext yrke, det handlar inte bara om att köra från punkt A till punkt B. Kraven som ställs på en lastbilschaufför är många; han/hon måste noggrant planera sin rutt så att onödiga körsträckor undviks, i kontakten med kunderna måste chauffören vara tillmötesgående och sist men inte mist måste han/hon se till att hantera färdskrivaren. Att missa att registrera en rast kan kosta tusentals kronor som chauffören får betala ur egen ficka. Sedan ska man naturligtvis följa alla trafikregler och kunna hantera risksituationen.

 

Vilka frågor anser du vara viktigast för åkerinäringen just nu?

Frågan om kilometerskatt är mest akut. Det är helt orimligt att belasta en redan hårt ansatt bransch med ytterligare pålagor. Även konkurrensen från oseriösa åkerier som bryter mot cabotagereglerna, har undermåliga fordon och underbetalda chaufförer är ett stort problem. Regeringen har misslyckats med att säkerställa att alla som kör på de svenska vägarna följer samma regler.

 

Ser du några hinder/utmaningar för branschen?

Se ovan.

 

Hur ser du på utvecklingen av infrastrukturen i Skåne/Blekinge? Vad bör man satsa på?

Behoven av infrastruktursatsningar i Skåne/Blekinge är mycket stort. Jag tycker att utbyggnaden av E6 från Helsingborg och söderut till 6-filig motorväg är den mest angelägna åtgärden. Där sker det olyckor dagligen. Även E22 och E65 behöver kapacitetshöjning. Korsningen vid Dragongatan i Ystad är en känd flaskhals som behöver åtgärdas. 

 

Har du några övriga synpunkter eller åsikter?

Jag är mycket tacksam för möjligheten som Per-Anders Andersson gav mig, att låta mig tillbringa en dag på Abbekås Åkeri. Det är stor skillnad mellan kunskap som man har läst sig till och den som man har förvärvat genom praktisk erfarenhet. Det gick inte att ta miste på hur mån Per-Anders är om sina medarbetare. Jag vill också tacka Martin Löfqvist som tålmodigt och ärligt svarade på mina frågor under tiden som han tryggt och säkert förde den stora lastbilen på Malmös gator som på många ställen inte är anpassade för lastbilstrafik. Under färden blev det klart att de styrande i Malmö inte har tänkt på att lastbilen behövs för att vardagen ska fungera.  

 

 

 

Bli medlem