Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

EGET På VäG - KURS FöR BLIVANDE åKARE

Eget på väg - kurs för blivande åkare

[2017-12-14 11:40 av Lena.finnhult]

När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bl a ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerade och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

Mål
Målet med Eget på Väg-kursen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

  • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
  • som arbetsgivare
  • för inköp av varor och tjänster
  • att klara Transportstyrelsens prov och ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
  • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

Deltagare
Kursen vänder sig till dig som:

  • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
  • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
  • exempelvis ska ta över ägandeskapet på åkeriet du arbetar för, s k generationsskifte

Anmälan
Till höger under relaterade länkar och filer finner du mer information och kan göra din anmälan till våra kurser. 

Bli medlem