Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

EGET På VäG

Eget på väg

[2017-10-03 16:20 av jonas.holmqvist]

 

 

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare.

 

Vi håller kurs i Örebro den 6-9/11 (v45) + 13-16/11 (v46).

 

Boka dig här

 

 

Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

KURSINNEHÅLL

 

• Kalkylering, bokföring & bokslut

• Beskattning

• Budgetering & finansiering

• Marknadsföring

• Kunskap om olika företagsformer

• Arbetsgivarfrågor

• Yrkestrafiklagstiftningen

• Försäkringsfrågor

• Internationella transporter

• Tekniska normer

• Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

 

MÅL

Målet med Eget på väg-kursen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

  • att klara Transportstyrelsens prov och ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
  • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
  • som arbetsgivare
  • för inköp av varor och tjänster
  • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

DELTAGARE

Kursen vänder sig till dig som:

  • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
  • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
  • ska ta över ägarskapet på åkeriet du arbetar för, till exempel vid generationsskifte

 

 

Läs mer på www.akeri.se

 

 

 

Bli medlem