Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

DEBATT OM E6 GENOM SKåNE

Debatt om E6 genom Skåne

[2017-12-15 13:09 av tove.winiger]

 

E6 är ett av Sveriges viktigaste nationella stråk, och en pulsåder för Skånes regionala trafik. Sveriges Åkeriföretag har under lång tid påpekat behovet av en stärka E6:an som är en mycket viktig led för åkeriföretagen. Trafivkerket utreder hur vägens funktion på lång sikt ska stärkas. 

 

Under ett kunskapsseminarium som trafikverket arrangerade den 24 november hölls en paneldebatt där Liane Ask, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Syd, medverkade. E6 är en högt belastad vägsträcka som är viktig ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Trafikverket arbetar med en studie för att säkerställa vägens funktion på lång sikt. Under se senare åren har E6 blivit allt mer störningskänslig, större allvarliga olyckor och även mindre incidenter skapar köer oförutsägbara restider. 

 

Mycket tung trafik passerar E6 på väg till Öresundsbron eller de skånska hamnare för vidare transport i Sverige eller till och från Norge. Trafikverket har identifierat att flera åtgärder krävs och att det sannolikt finns behov av sexfilig motorväg mellan Vellinge och Helsingborg om prognoserna för trafikutvecklingen håller. Problemet är att det är alltför lång tidshorisont på åtgärderna. Läs mer om åtgärdsvalstudien här: länk

 

Övriga paneldeltagare är Lena Smidfeldt Rosqvist från Trivector, Patrik Widerberg från Malmö Stad Gaturkontor, Per Tryding från Sydsvenska Handelskammaren samt Patrik Rydén från Lunds Universitet. 

 

 

 

Bli medlem