Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

CABOTAGE, UTSTATIONERING OCH KöR- OCH VILOTIDER DISKUTERADES I BRYSSEL

Cabotage, utstationering och kör- och vilotider diskuterades i Bryssel

[2017-12-08 11:05 av synnove.adell]

Arbetet för ett nytt paket med gemensamma lagar för vägtransporter inom EU, med namnet "Europe on the Move", går framåt. Den 5 december träffades EU:s transportministrar för att diskutera de fortsatta stegen.

Nya bestämmelser kring cabotage, utstationering, kör- och vilotider och färdskrivare var på agendan när transportministrarna möttes i Bryssel. Förslagen som diskuterades lades fram av kommissionen i juni och förhandlingar har pågått under hösten.

Bland annat hölls en riktlinjedebatt om det föreslagna Eurovinjettdirektivet som ska förstärka principerna om att ”förorenaren betalar” respektive ”användaren betalar”, och ett reviderat direktiv om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar som syftar till att underlätta tillämpningen av elektroniska vägtullar i EU.

– I diskussionen var det tydligt att det finns en gemensam syn kring vissa frågor men svårigheter att komma överens inom andra, säger Søren Larsen, vd för NLA (Nordic Logistics Association i Bryssel).

Man var överens om att det behövs bättre och smartare metoder för verkställighet, där smarta färdskrivare är ett sådant exempel.


– Det var inte heller förvånande att det fanns stor oenighet om ett klargörande kring reglerna för utstationering av arbetstagare, att man behöver fastställa: hur, när och var dessa regler ska tillämpas.

 

Eniga angående veckovilan

En annan fråga som ministrarna tycktes ha en större enighet i än tidigare var om att det borde införas någon form av förbud mot att ha sin veckovila i förarhytten. 


 – För oss i NLA är det också positivt att ett antal ministrar nämnde behovet av att titta på förslaget om kombitransportdirektivet för att undvika missbruk av reglerna. Det är viktigt att reglerna för kombitransporter och cabotage harmoniseras så att det är samma regler som gäller, inklusive regler for utstationering, fortsätter Søren Larsen.


De franska och tyska ministrarna visade ett särskilt stort engagemang för att motverka social dumpning till förmån för rättvis konkurrens. Även infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) talade starkt för detta mål.


– Men det är fortfarande en lång väg kvar innan rådet kommer att komma överens om ett komplett paket, men många framsteg har skett och de viktigaste frågorna för framtida diskussioner har börjat kristalliserat sig, säger Søren Larsen.

– De flesta ministrarna tycks också vara överens om att en kompromiss kommer att hamna någonstans i mitten. Det kommer sannolikt att innebära att vissa medlemsstater med mer extrema positioner, som Ungern, kommer att bli isolerade vid någon tidpunkt, fortsätter han.  


Transportministrarna antog också rådsslutsatser om bland annat transeuropeiska transportnät och digitaliseringen av transporter, där Europakommissionen uppmanas att ta fram en övergripande digitaliseringsstrategi för transportsektorn under första kvartalet av 2019.

 

Nordiskt samarbete fortsätter

Sveriges Åkeriföretag arbetar hårt tillsammans med övriga nordiska länder för att se till så att de behov som framkommer kring regelverket kring sociala villkor och konkurrens på lika villkor, uppfylls. Den 4 december ägde ett konstruktivt möte rum mellan nordiska ledamöter i Europaparlamentet och styrelsen för NLA, Nordic Logistics Association i Bryssel.

 

Där diskuterades det kommande mobilitetspaketet och särskilt frågorna om cabotage, tillämpning av reglerna för utstationering av arbetstagare, översynen av kör- och vilotider, brevlådeföretag och också frågan om kombitransporter och behovet av kontroller och verkställighet av sanktioner för transporter som bryter mot lagen.


– Vi kom fram till att det är viktigt att myndigheterna samarbetar mellan medlemsstaterna, eventuellt inom någon form av gemensam EU-struktur. Vi var också överens om att ett särskilt nordiskt samarbete om dessa frågor är viktigare än någonsin. I dagens EU är regionala samarbeten betydelsefulla och det är viktigt att kämpa för att tillgodose de behov vi ser i Norden.


Styrelsen diskuterade också frågan om brist på förare och vilka åtgärder man bör vidta från NLA:s sida för att stödja åkarnas behov av arbetskraft.

Kommande steg kring första vägpaketet

  • 22-23 januari sker en presentation och debatt i Europaparlamentets trarnsportutskott, där olika rapportörer för olika frågor presenterar sina utkast till rapporter. Dessa ligger sedan till grund för ändringsförslagen.
  • 21 februari är sista datum för ändringsförslag kring det förslag till vägpaket som lades fram 31 maj
  • 14-15 maj debatterar transportutskottet ändringsförslagen.  
  • Den 7 juni sker en votering i transportutskottet.
  • Den 2-5 juli så sker en votering i Europaparlamentet.

Foton från ministermötet: European Union

Bli medlem