Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

BäTTRE VINTERVäGHåLLNING äR AVGöRANDE

Bättre vinterväghållning är avgörande

[2017-10-13 15:31 av synnove.adell]

Tvärtemot sina egna utredare har regeringen föreslagit att utökade krav på vinterdäck införs för tunga fordon enligt norsk förebild. Men det duger inte att göra framkomlighet till bara en fråga om vinterdäck, menar Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag.

 

Transportstyrelsen och VIT har på regeringens uppdrag utrett om Sverige ska utöka kraven på vinterdäck på tunga fordon till att gälla alla hjul inklusive släpvagnar. Utredningen föreslog att Sverige inte behöver ändra nuvarande krav.

 

Trots detta har regeringen nyligen föreslagit utökade krav på vinterdäck för tunga fordon, på samma sätt som i Norge. Det saknas dock rapporter om att trafiksäkerheten har påverkats av de utökade norska kraven. 

 

Vinterdäck ökar framkomligheten 


Nuvarande svenska vinterdäckskrav för tunga fordon har införts av framkomlighetsskäl. För att säkra framkomligheten vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars har tunga lastbilar krav på vinterdäck på drivhjulen samt minst 5 mm mönsterdjup också på övriga hjul.

– Det duger inte att göra framkomlighet till bara en fråga om vinterdäck. Bra vinterväghållning med plogning och friktionshöjande sandning och saltning har avgörande betydelse för framkomligheten. Och vägar ska vara farbara och säkra för alla trafikanter, säger Mårten Johansson. 


Ett krav vid uppehållsväder, liksom när åtgärdstiden efter nederbörd har löpt ut, är att vinterväghållningen säkerställer en bra friktion mellan däck och vägbana. Detta innebär att det uppnådda friktionsvärdet ska vara 0,25 eller högre. Kravet på friktion för huvudvägar är dessutom att körfälten vid varmare än minus 6 oC ska vara isfria.

– Trafikverket bör fokusera mera på framkomlighet i vinterväglag med snabbare åtgärdstider och bättre halkbekämpning. Det har alla trafikanter nytta av. 


Foto: Volvo Trucks, CC-BY-NC-ND 3.0 

 

I länkarna nedan finns mer information i frågan

Om vinterdäck 

Om vinterväghållning 

Om EU trailer

Bli medlem