Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

BäRIGHET HANDLAR OM VäG OCH INTE POLITISKA MåL

Bärighet handlar om väg och inte politiska mål

[2017-04-07 11:54 av Tina.walden]

Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i trafikutskottet tillkännager igår trafikutskottets syn på regeringens förslag om införandet av en högre bärighetsklass för tyngre lastbilar. Hon kommenterar att tyngre lastbilar om 74 tons totalvikt borde vara tillåtet på alla vägar med tillräcklig bärighet. Alla industrier ska kunna ha sammanhängande stråk för sina transporter, och trafikslagen kompletterar varandra, lyder trafikutskottets hållning.

 

Trafikutskottet har vänt sig mot regeringens hållning att BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att det är vägarnas bärighet som ska avgöra vilket vägnät som upplåts för de tyngsta lastbilarna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets hållning, och följer alltså regeringens linje. Votering i Riksdagen sker torsdag den 27 april.

 

- Det föreligger inte någon konkurrenssituation mellan de olika trafikslagen. Alla trafikslag behövs, och våra medlemmar är järnvägens största kunder och vice versa. De som arbetar med transporter arbetar ständigt med effektivisering, säger Ulric Långberg, branschchef Sveriges Åkeriföretag.

 

- Vad gäller bärigheten på vägarna, finns det idag ingen begränsning som hindrar ekipage med en högre bruttovikt än 64 att köra på det statliga BK1-vägnätet. Att införa bärighetsklass 4, BK4, innebär alltså inget extra underhåll eller stärkning av vägen, avslutar Långberg.

 

Bli medlem