Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ÅKERINäRINGENS VäRDESKAPANDE I TOPP ENLIGT FäRSK UNDERSöKNING

Åkerinäringens värdeskapande i topp enligt färsk undersökning

[2017-09-28 11:36 av Erika.svanstrom]

Åkerinäringens värdeskapande i topp

 

 

Sveriges Åkeriföretag har genomfört en nyckeltalsundersökning bland 3500 svenska åkerier. Värdeskapandet är det högsta sedan mätningarna inleddes år 1997.

 

- Svensk åkerinäring befinner sig fortfarande i en relativt stark högkon­junktur. Värdeskapandet - mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig stats­obligation - är det högsta sedan våra mätningar inleddes 1997. Mer än två gånger högre än 20-årssnittet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

 

- Det är stora skillnader mellan olika del­näringar inom branschen. Bygg- och anläggningstransportörerna möter en marknad för bostadsbyggnation som är den starkaste sedan tidigt ‘90-tal och antalet bygg- och anläggningsåkerier växer snabbt för att möta efterfrågan, säger Ulric Långberg vidare.

 

Detaljhandelns omsättning i Sverige slår rekord, år efter år, men trans­portörer med fokus på närdistribution kämpar ändå med tillväxten. Flera segment präglas dock fortfarande av lönsamhetsproblem.

 

- Åker­inäringens lysande stjärna, i termer av finansiell utveckling, är miljötrans­portörerna (avfall och återvinning). En hög, stabil avkastning har kombinerats med imponerande tillväxt - både för transportvolymer och omsättning, säger Ulric Långberg. 

 

Han pekar på att sorgebarnen i branschen är tanktransporter och skogstransporter.

 

- Här är lönsamheten fortsatt låg och omsättningen visar inte heller på några större ljuspunkter, säger Ulric Långberg.

 

Presskontakter med foto http://www.akeri.se/pressrum/presskontakter

 

Bli medlem