Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

74 TONS REGLER BESLUTADE

74 tons regler beslutade

[2018-03-01 20:31 av Charlotta Nilsson]

Regeringen har den 15 februari beslutat förordning SFS 2018:102, se bilaga, om ändring i Trafikförordning 1998:1276 med ikraftträdande den 1 april 2018.

 

Ändringarna avser bl.a. nya villkor för 74 tons fordon och införs i 4 Kap 11-14§§ samt ändrade bruttoviktskurvor för BK1 och BK4 som vid mer än 20,2 meter axelavstånd tillåter 64 ton respektive 74 ton.

 

Under remissrundan föreslogs 28 ton tillåten bruttovikt på treaxliga lastbilar men detta har inte tagits med i beslutet varför maximal bruttovikt ligger kvar på 26 ton. Regeringskansliet bekräftar att 28 ton föll bort i trycket av misstag och att en rättelse avses genomföras som tillåter 28 ton på treaxliga bilar.

 

En mycket väsentlig ändring som införts trots att både Transportstyrelsen och Sveriges Åkeriföretag sa nej till ändringen under remissrundan är att ”Trafikverket får meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor”.  Det innebär att både Trafikverket och Transportstyrelsen kan besluta om tekniska regler om fordon. Tidigare har detta uppdrag skötts av Transportstyrelsen. Ändringen innebär risk för att Trafikverket inför krav på dubbelmonterade däck för att få köra på BK4 vägar. Lagstiftningen är synnerligen dåligt formulerad eftersom det innebär en risk för att alla fordon drabbas av kraven när fordonet kör på en BK4 väg oberoende av vilken bruttovikt som nyttjas. Det innebär t.ex. också möjlighet för Trafikverket att ställa krav på vågutrustning för att få köra på en BK4 väg. Då riskerar alla fordon att omfattas, oberoende av bruttovikt.

 

Sveriges Åkeriföretag avråder från att köpa 74 tons fordon tills Trafikverket har beslutat hur de skall nyttja sitt nya mandat att föreskriva villkor. Dessutom är det oklart hur stort BK4 vägnät som kommer  att öppnas under 2018 men enligt vad Sveriges Åkeriföretag erfar blir vägnätet mycket begränsat.

 

BK1 och BK4 får nyttjas upp till samma nivå på axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck, t.ex. 10, 11,5 18, 19 och 24 ton m.fl. möjligheter.

BK1 och BK4 får samma tillåten bruttovikt för axelavstånd från 2,6 meter och 24 ton, upp till 32 ton vid 6,2 meter.

 

Nytt är också att Transportstyrelsen får mandat att föreskriva ytterligare villkor för fordon med bruttovikter som är högre än 64 ton. Dessa detaljer från Transportstyrelsen finns inte med i detta beslut utan hanteras av Transportstyrelsen separat genom att registreringsnummer på fordon matas in på en hemsida för automatisk analys med besked om godkännande eller inte. Detta arbete är inte klart ännu. Villkoren skall vara motiverade av hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten.

 

Kopplingsavstånden där ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel är 5 meter för BK1 och 4 meter för BK4.

Bli medlem