Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Skärpt beställaransvar och förlängd tid för klampning

[2018-02-24 13:53]
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss högre krav på transportköpare vid beställning av transporter samt att klampning ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Detta framgår i ett pressmeddelande som regeringen publicerat idag. Läs mer »

Seminarium för säkrare tung trafik

[2018-02-23 15:20]
Hur får vi trafiksäkrare transporter? Vilka möjligheter erbjuder tekniken och vad krävs av oss människor? NTF bjuder i samarbete med SAFER, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks in till en förmiddag om dagens utmaningar och framtidens möjligheter. Läs mer »

IRU:s högsta ledning på besök hos Sveriges Åkeriföretag

[2018-02-23 09:38]
Sveriges Åkeriföretag kallade högsta ledning i IRU, Internationella Vägtransport Unionen, till möte i Stockholm. På agendan stod åtgärder som förbättrar IRU:s koordinering och samverkan i transportnäringens viktiga framtidsfrågor. Viktiga beslut fattas of... Läs mer »

Se webbsändningen om skärpta EU-regler för cabotage

[2018-02-21 16:17]
Förra veckan bjöd EU-parlamentarikern Jens Nilsson in till samtal kring hans förslag gällande hur EU-reglerna för cabotage ska utformas. Webbsändningen från mötet finns nu tillgänglig. Läs mer »

Vi diskuterar kommunikationsutrustning

[2018-02-21 09:44]
Vi förra veckan inbjudna till Näringsdepartementet och Infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera lagen gällande handhållen kommunikationsutrustning. Vi vill se ett bredare undantag för vår näring gällande användning av kommunikationsradio. Läs mer »

Lastbilskartellen - anmäl dig senast 31 maj

[2018-02-21 09:31]
Nu startar omgång 2 gällande ansökan om skadeståndskrav kring lastbilskartellen. Nu, våren 2018, är det aktuellt att gå vidare med nya lastbilar på över 6 tons totalvikt som köpts eller leasats under åren 2003 – 2016. Läs mer »

Vi påverkar i Bryssel

[2018-02-21 09:15]
Sveriges Åkeriföretag har genomfört två för branschen viktiga möten i Bryssel. Målsättningen är tydliga regler och att dessa regler ska gå att kontrollera på ett effektivt sätt. Läs mer »

Vinterväghållning - Upphandling och affärsmodeller måste ses över

[2018-02-21 09:08]
Vinterväghållning. Bara genom att säga ordet tänds en gnista som ligger och pyr hos stora delar av befolkningen. Alla har en åsikt! Läs mer »

Ökad branschattraktivitet ger fler förare

[2018-02-09 16:32]
Just nu råder det en enorm brist på förare, så stor brist har vi aldrig haft i modern tid. 50 000 nya lastbilsförare behövs de närmaste 10 åren. Glädjande nog lyfts vårt yrke fram som ett framtidsyrke av Arbetsförmedlingen och söktrycket ökar på skolorna. Läs mer »

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel

[2018-02-09 13:12]
Ett nytt digitalt verktyg som ska ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel har tagits fram av Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig till yrkesförare. Läs mer »

LÅG SOCIAL HÅLLBARHET OCH KRIMINALITET HÄNGER IHOP

[2018-02-02 14:18]
En nyligen publicerad rapport visar att det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Läs mer »

Mer om GDPR

[2018-02-02 11:25]
Sveriges Åkeriföretag har hållit informationsträffar om den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) i syfte att stödja våra medlemmar inför den anpassning som kommer krävas mot det nya regelverket. Nu kan du ta del av materialet. Läs mer »

Kom till konferensen om rastplatser

[2018-02-01 15:47]
Rastplats 2018 är en del av Sveriges Åkeriföretags arbete med rastplatsfrågan nationellt i Sverige. Arbetet löper under 2018 där flera aktiviteter kommer, bland annat en specialsatsning på Elmiamässan 2018. Läs mer »
Bli medlem