Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

EU-lagpaket för vägtransporter presenterat

[2017-05-31 09:49]
EU-kommissionen släppte idag den 31 maj ett lagpaket för vägtransportsektorn. De omfattande lagförslagen och -ändringarna rör bland annat konkurrensen på den inre marknaden, fossiloberoende och arbetsrättsliga frågor.  Lagpaketet omfattar fyra o... Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag arrangerade studiebesök

[2017-05-24 12:13]
Tisdagen den 23 maj arrangerade Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag ett studiebesök för Transportstyrelsens olika tillsynsavdelningar. Läs mer »

Fler tekniker behövs för att förhindra dåd

[2017-05-23 15:51]
Den 18 maj träffade Sveriges Åkeriföretag infrastrukturminister Anna Johansson på nytt för att diskutera hur bransch, kommuner och myndigheter på bästa sätt kan följa upp frågan om hur man kan förhindra att tunga fordon används vid terrordåd. Läs mer »

Snart dags för Almedalen

[2017-05-18 14:50]
Sveriges Åkeriföretag närvarar i Almedalen med ett antal experter. Vi deltar gärna i debatter och samtal! Maila för förfrågningar om samarbete av alla slag.  Läs mer »

Möte om tekniska lösningar hos näringsdepartementet

[2017-05-10 12:08]
Sveriges Åkeriföretag var inbjudna till samtal med tjänstemän och politiker på näringsdepartementet den 10 maj. De ville ta del av våra råd och förslag för att motverka terrordåd där risken finns att lastbilen används av personer med ont uppsåt. Det disku... Läs mer »

Renhållarträffen 24 november 2017

[2017-05-10 11:24]
Nu är planeringen av renhållarträffen 2017 igång. Fredagen den 24 november genomför vi konferensen för 50:e året i rad. Läs mer »

Åkeribarometern Q1 2017

[2017-05-08 11:39]
Åkeribarometern visar på en stadig högkonjunktur i det första kvartalet av 2017. Nettotalen visar att åkerinäringen är i ett synnerligt gott konjunkturläge med de i genomsnitt högsta värdena för efterfrågan, investeringar och personalstyrka på fem år. För... Läs mer »

Kongress och 100-årsfirande

[2017-05-04 14:51]
Den 3-4 maj pågick Sveriges Åkeriföretags 100-års firande i Tylösand. Innan kongressen inleddes den 4.e maj intervjuade ordförande Mikael Nilsson ett antal medlemsföretag som har funnits i minst 100 år där flertalet nämnde att de gärna ser framåt.... Läs mer »

Större vägnät för bärighetsklass 4

[2017-05-04 13:24]
Efter långa överläggningar röstade Riksdagen igenom propositionen om en högre bärighetsklass, bärighetsklass 4 (BK4). Ett viktigt tillägg som oppositionen motionerat om röstades också igenom, och innebär att vägnätet för BK4 blir större än vad som Trafikv... Läs mer »

Norge väljer Fair Transport

[2017-05-04 10:33]
Efter tre lyckosamma år så vill nu även det norska lastbilsförbundet NLF, med 4000 medlemmar gå med i Fair Transport som andra land. De kommer att följa samma åtaganden som de svenska åkerierna. –  Vi har presenterat vårt arbete med hållbara tra... Läs mer »
Bli medlem