Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Fair Transport hållbarhetsredovisas

[2017-03-29 11:14]
Sveriges Åkeriföretag har låtit göra en hållbarhetsredocvisning på Fair Transport. Det är den första i sitt slag - och syftet är att mäta reella effekter av CSR-projektet Fair Transport.  Hållbarhetsredovisningen redogör för upplevda effekter ho... Läs mer »

Kollegahjälpen – stöd för lastbilsförare vid nödsituation

[2017-03-28 14:46]
Under den senaste tiden så har Kollegahjälpen uppmärksammats i flertalet medier. Kollegahjälpen nås via 020-59 60 00 och man kommer då till SOS Alarm. De hittar en kollegahjälpare som finns nära föraren geografiskt och som tar kontakt med föraren och... Läs mer »

Färdskrivardomen från Högsta förvaltningsdomstolen

[2017-03-23 16:03]
Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användning av en icke-besiktad färdskrivare, mål nr. 881-15.  Domen får dramatiska konsekvenser vad gäller sista datum för att besiktiga färdskrivare. Den som mis... Läs mer »

Ökning av antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroller

[2017-03-14 15:37]
Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan... Läs mer »

Fler tjejer på vägarna = säkrare vägar?

[2017-03-13 16:47]
 I helgen kunde vi läsa om att fler och fler tjejer väljer att gå transportutbildningen. Vi har ju tidigare rapporterat om olycksstatistiken för personbilar, som visar att män är klart överrepresenterade i statistiken, även justerat för fördelningen... Läs mer »

Fem procent lägre utsläpp från vägtrafiken 2016

[2017-03-06 15:45]
Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under år 2016. För lastbilstrafikens del är förklaringen tillgången på förnybara drivmedel, främst HVO. Det råder brist på råvaran, varför biodrivmedlet ens... Läs mer »

Certifieringsträffar

[2017-03-02 14:23]
Dags för övergång till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, de nya omarbetade standarderna för Kvalitet och Miljö som kom hösten 2015. Befintliga ledningssystem behöver ses över för att klara kraven i de nya standarderna. Läs mer »

UTBILDNING FÖR TRANSPORTLEDARE

[2017-03-01 16:09]
Är det dags att fylla på med kunskap? Anmäl dig till vår uppskattade utbildning som vänder sig till transportledare. Läs mer »
Bli medlem