Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

CO2-minskningar från transporter avstannar

[2016-04-29 13:44]
Idag släpptes Naturvårdsverkets preliminära utsläppssiffror för Sverige år 2015. Siffrorna visar att reduktionsminskningen avstannar; vilket beror att trafiken ökar. Mellan 2008 och 2015 har tydliga utsläppsminskningar setts, vilket delvis beror på ö... Läs mer »

SAMARBETE MED TUNGA MYNDIGHETER GER RESULTAT - ÅTGÄRDSLISTA MOT SVARTJOBB PRESENTERAS

[2016-04-28 14:34]
Under flera års tid har Sveriges Åkeriföretag samarbetat i ett nätverk som heter Stora branschgruppen där bland annat vi, facket, Sveriges Byggindustrier, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ingår. Läs mer »

Ökat intresse för trafiksäkerhetsarbete

[2016-04-27 15:52]
År 2008 hade Resultatkonferensen 69 deltagare. Idag är det över 200. Infrastrukturminister Anna Johansson inledde årets konferens. Läs mer »

Nordisk enighet i bättre tillämpning

[2016-04-26 16:19]
Under en debatt på temat om regeltillämpning presenterades den gemensamma ståndpunkten. Initiativtagare är företrädare för den internationella vägtransportunionen, den nordiska och nederländska åkerinäringen samt Euro Contrôle Route, en samarbetsorganisat... Läs mer »

Rimligt att transportköpare har alkolås vid grinden

[2016-04-25 16:25]
Sveriges Åkeriföretag och MHF har, vid ett flertal tillfällen, påpekat för myndigheter och politiker att det behövs nykterhetskontroller och alkoholbommar, fler civilanställda (bilpektörer) och uniformerad polis på väg, alkolås i fordon, mer medvetna och... Läs mer »

Västra Götaland lägre andel Fair Transport än resten av landet

[2016-04-25 13:36]
På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting/regioner och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transport. Läs mer »

SÅ i riksdagen tillsammans med Naturskyddsföreningen och 2030-sekretariatet

[2016-04-20 17:00]
Idag hölls ett seminarium i riksdagen om kvotplikt och åkerinäringens möjligheter till klimatneutralitet. Hur en kvotplikt ska utformas för att värna om svensk konkurrenskraft och samtidigt uppnå rejäla minskningar i CO2-utsläpp diskuterades. Arrangörer v... Läs mer »

Fakta om åkerinäringen

[2016-04-19 13:01]
Sveriges Åkeriföretag publicerar regelbundet publikationen Fakta om Åkerinäringen. Nu är 2016 års utgåva ute och redo att läsas. Läs mer »

Transportledarutbilding i Örebro

[2016-04-19 12:18]
Gå kursen för dagens moderna transportledare ochlär dig de nödvändiga kunskaperna i logistik, transportekonomi, försäljning och juridik.Vi har ett fåtal platser kvar!  Under relaterade filer finner ni inbjudan. Läs mer »

vi söker en praktikant till nla i bryssel

[2016-04-18 11:23]
Nordic Logistic Association söker en praktikant till kontoret i Bryssel för höstterminen 2016. Nordic Logistic Association är en gemensam branschorganisation för åkerinäringarna i Sverige (Sveriges Åkeriföretag), Norge (Norges Lastbiler- Forbund) och... Läs mer »

YKB-utbildningarna håller full gas

[2016-04-13 14:10]
Det finns en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Läs mer »

Social dumping i Europaparlamentet

[2016-04-08 11:16]
Igår röstade Transportutskottet i Europaparlamentet igenom ett förslag där svenske ledamoten Jens Nilsson (S) varit rapportör. Transportutskottet tar därmed klart ställning mot social dumping i och med uppmaningen till kommissionen att se över cabotagereg... Läs mer »

Vi söker en administratör

[2016-04-06 08:39]
Vi söker en administratör till regionerna Mitt och Värmland med placeringsort Falun. Läs mer »

Missa inte Sveriges Åkeriföretags årsmöte 2016

[2016-04-06 08:12]
Den 19 maj hålls Sveriges Åkeriföretags årsmöte på Lindholmen Science Park i Göteborg. Alla medlemmar är välkomna, missa inte årets evenemang! Läs mer »
Bli medlem