Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Hållbara transporter presenteras i Dagens Industri

[2016-02-25 10:51]
Nu är det dags att berätta för hela svenska näringslivet om vårt arbete och sprida kunskapen om hur viktigt det är att ställa rätt krav vid transportköp. Vill du vara med? Läs mer »

Infrastrukturministern besöker Skaraborg

[2016-02-24 16:50]
Thomas Morell bjöd in infrastrukturminister Anna Johansson till Skaraborg för att prata vägtransporters utmaningar och möjligheter. Mötet var mycket uppskattat av bägge parter. "Till sist blev vi inbjudna att närhelst vi vill komma med förslag till f... Läs mer »

Vi debatterar i Miljöaktuellt

[2016-02-22 09:15]
Idag skriver Sveriges Åkeriföretag på Miljöaktuellt om hur tunga fordon ska kunna nå fossilfrihet till år 2050. Kvotplikt samt längre och tyngre fordon är tillsammans med ansvarsfulla upphandlingar förutsättningar för att nå klimatmålen.  -... Läs mer »

diskussion om beställaransvar

[2016-02-16 15:48]
Idag bjöd Transportstyrelsen in till diskussion om en delredovisning av regeringens uppdrag att utreda vissa yrkestrafikfrågor, i synnerhet frågan om beställaransvaret. I nuläget är underlaget bristfälligt, så Transportstyrelsen behöver ytterligare t... Läs mer »

Plan för infrastruktur för åren 2018-2029

[2016-02-16 11:11]
Vi är remissinstans för regeringen och myndigheter i ett antal frågor. Just nu svarar vi till exempel på Trafikverkets förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen.  Trafikverket identifierar några stora utmaningar för framtidens infrast... Läs mer »

Koldioxidutsläpp och fossiloberoende

[2016-02-10 16:34]
EU-kommissionen arbetar med att fram standarder för fordonsteknik med gränsvärden för tillåtna koldioxidutsläpp. Simuleringsprogrammet VECTO ska användas till att ta fram koldioxidstandarder, och kommer att lanseras under senare delen av 2016.  ... Läs mer »

Den nordiska transportbranschen möts i Stockholm

[2016-02-09 11:04]
Sveriges Åkeriföretag står värdar för ett möte kring hållbarhet och europeisk transportpolitik. NLA är vår röst i Bryssel, och dess styrelse ses nu för att diskutera gemensamma ståndpunkter. Läs mer »
Bli medlem