Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

10 tydliga framsteg för åkerinäringen är ett faktum

[2015-02-26 12:13]
Tack vare hårt och framgångsrikt arbete införs nu ett nytt lagpaket i tre delar; sanktionsavgifter, klampning och krav på dokumentation. Det, tillsammans med en rad andra framgångar, berättar vi mer om här. Läs mer »

Nya regler för Tankbilstransporter

[2015-02-23 14:27]
SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015. Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag välkomnar ny GD till Transportstyrelsen

[2015-02-23 13:54]
Regeringen har idag utnämnt Maria Ågren till ny Generaldirektör för Transportstyrelsen. Ågren har tidigare erfarenheter som GD. Hennes tekniska bakgrund i kombination med sina arbetslivserfarenheter kommer väl till pass. Läs mer »

Internationell vitbok om effektiva fordon

[2015-02-20 11:19]
Internationella experter träffades i mitten av januari 2015 i Washington DC,USA, för att diskutera hur effektiva fordon kan medverka till mindre utsläpp av koldioxid. Syftet är att sammanställa riktlinjer i en vitbok som vägledning. Läs mer »

Ytterligare skärpning av lag välkomnas

[2015-02-19 17:33]
Idag meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter vid väg blir en anledning till att klampa ett fordon. Det ligger helt i linje med SÅ:s uppfattning ch vår bild är att regeringen lyssnat på vår kritik. Läs mer »

Tanktransportdagen 2015

[2015-02-17 08:56]
Välkomna till Tanktransportdagen 2015! På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk samt nya ADR regler. Läs mer »

RM på skidor

[2015-02-13 13:53]
Välkommen till RM på skidor för åkeribranschen. Lördagen 28 mars 2015, Hallstaberget, Sollefteå. Läs mer »

​Hållbara affärer lönar sig

[2015-02-05 11:30]
En stor transportköpare, Elgiganten, har bestämt sig för att ta ett större hållbarhetsgrepp om sina transporter. Deras agerande ligger helt i linje med hur Sveriges Åkeriföretag arbetat för sunda transporter där hållbarhet skapar goda affärer. Läs mer »

Branschen stöttar utökade klampningsmöjligheter

[2015-02-02 15:03]
Idag ger Sveriges Åkeriföretag sitt fulla stöd till regeringens förslag att även tillåta klampning som åtgärd för att hindra fortsatt färd, när sanktionsavgift vid cabotagebrott inte betalas omedelbart. Läs mer »
Bli medlem