Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Felaktiga utsända förfrågningar från UC

[2014-10-30 15:57]
Avgiftsgruppen har fått i uppgift att ta fram ett förslag om nya avgifter för hela landet. Vi beställde en lista från UC om lönesummor och omsättning för alla medlemmar i organisationen. Läs mer »

SÅ bidrar till global kunskap om lastsäkring

[2014-10-30 10:59]
Kunskap om lastsäkring är internationellt efterfrågad och Sveriges Åkeriföretag medverkar i kunskapskluster som kan medverka till säkra godstransporter på väg. I början av november medverkar Mårten Johansson, i en internationell konferens. Läs mer »

Budgetpresentation i Umeå

[2014-10-27 14:25]
Pia Nilsson gruppledare i riksdagens trafikutskott presenterade förra veckan regeringens budget på Östra station i Umeå. Regionchef för Sveriges Åkeriföretag Norr Carina Ahlfeldt var på plats och ställde frågor. Läs mer »

SÅ:s replik i DN

[2014-10-23 06:53]
Häromdagen presenterade regeringen förslag förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder. En replik av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö och Branschansvarig Ulric Långberg har idag publicerats i DN.Där hävdar vi att ... Läs mer »

Delta i KNEG:s Resultatkonferens 2014

[2014-10-22 14:50]
KNEG välkomnar dig till en konferens om klimatarbete för godstransporter på väg. Läs mer »

Tungt svar på tyngre och längre fordon

[2014-10-22 14:35]
Trafikverket och Transportstyrelsen har presenterat rapporter med förslag till tyngre och längre fordon för godstransporter på väg. Sveriges Åkeriföretag välkomnar dem, men flera av Transportstyrelsens förslag behöver förenklas. Läs mer »

Otydliga miljöeffekter med vägslitageavgift

[2014-10-21 21:52]
Regeringen presenterade idag ett förslag om vägslitageavgift. Förslaget var väntat, socialdemokraterna har under valrörelsen sagt att de vill skapa ett sådant system. Läs mer »

Inbjudan till Workshop om politik för logistik

[2014-10-21 09:57]
Vad händer med transport- och logistikfrågorna med en ny regering och vilka är de viktigaste frågorna att ta sikte på? Läs mer »

Projekt Fenix läggs ned

[2014-10-20 10:33]
Arbetet med att ta fram ett förslag till ny åkeriorganisation läggs ned. Anledningen till att processen stoppas är att projektet inte längre har tillräckligt stöd hos SÅs ägare. Läs mer »

Åkarhjälpen för cancersjuka barn

[2014-10-09 11:31]
Åkarhjälpen är en insamling som Svensk Åkeritidning startat tillsammans med Stefan Espersson, på Esperssons Åkeri i Hörby, till förmån för cancersjuka barn i Litauen. Läs mer »

Kilometerskatt snart verklighet med nya regeringen

[2014-10-03 11:57]
Sverige har en ny regering och en ny politisk inriktning. I regeringsförklaringen finns en rad förslag som påverkar åkerinäringen. Bland annat vägslitageavgift, även kallat kilometerskatt, och frågor som rör svenska anställningsvillkor. Läs mer »

SÅ skickar skrivelse till Transportsyrelsen

[2014-10-02 12:41]
Sveriges Åkeriföretag har i dagarna skickat en skrivelse till Transportstyrelsen angående gällande företagskontroller. I skrivelsen lyfter Sveriges Åkeriföretag bland annat vikten av att Transportstyrelsen måste komplettera med egen utredning. Läs mer »

Renhållarträffen

[2014-10-02 11:46]
Fredag 28 november är det äntligen dags för årets Renhållarträff. Du har väl anmält ditt intresse? Läs mer »

Förbifarten tar fart

[2014-10-01 17:12]
Det är glädjande att (MP) och (S) tagit frågan om Förbifart Stockholm på allvar och presenterar en gemensam lösning för detta. Men att avvakta till år 2015 med byggstart är däremot obegripligt eftersom projektet ändå ska sjösättas. Läs mer »

Vinterdäck i Norge

[2014-10-01 16:30]
Från 1 januari 2015 skall tunga fordon över 3,5 ton ha vinterdäck (M+S eller liknade) med minst 5 mm mönsterdjup på alla hjulen inklusive hjul på släpvagnar och lyftbara axlar. Bestämmelsen gäller under vinterperioden 15 november till 31 mars. Läs mer »
Bli medlem