Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Parlamentets transportutskott har talat

[2014-03-31 12:07]
EU-parlamentets transportutskott har antagit sin position som inte begränsar användning av nationella mått- och bruttovikter eller gränsöverskidande trafik med modulfordon mellan länder. Läs mer »

74 tons bruttovikt och högkapacitetsfordon

[2014-03-28 13:25]
Sveriges Åkeriföretag har i skrivelse till Näringsdepartementet föreslagit högre bruttovikter för godstransporter på väg samt enklare procedurer för användning av högkapacitetsfordon. Läs mer »

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar - N2014/1094/TE

[2014-03-26 15:17]
Sveriges Åkeriföretag har erhållit rubricerade utredningsuppdrag på remiss. Läs mer »

Beslut gällande KM-skatt för Sveriges Åkeriföretag

[2014-03-25 11:49]
En arbetsgrupp inom Sveriges Åkeriföretag har sett över frågan om kilometerskatt. En kilometerskatt kan få mycket stora konsekvenser för svenska företag, och måste utredas noggrant och på bred front. Läs mer »

Patrick Magnusson representerar i expertgrupp

[2014-03-24 11:33]
Patrik Magnusson, regionchef och trafiksäkerhetssakkunnig i Sveriges Åkeriföretag sitter med i GNS Expertgrupp Hastighet. Ett viktigt arbete och ett riktigt hedersuppdrag säger Patrick Magnusson. Läs mer »

Välkommen till SÅ årsmöte 2014

[2014-03-20 16:19]
Medlemmar och ombud i Sveriges Åkeriföretag kallas härmed till årsmöte på Örenäs Slott utanför Landskrona i Skåne, torsdagen den 22 maj 2014. Sista anmälningsdag är 16 april. Läs mer »

Byggnads varslar om strejk

[2014-03-20 07:45]
LO-facket Byggnads varslar om strejk. Om inte parterna nått en lösning, inleds strejken den 1 april. Läs mer »

Första Åkeribarometern 2014

[2014-03-19 09:56]
Åkeribarometern för 2014 års första månader är här. Nästan en tredjedel ser en ökad efterfrågan och produktion för det första kvartalet, medan en fjärdedel konstaterar det motsatta. Läs mer »

Mårten Johansson omvald ordförande

[2014-03-14 12:02]
Mårten Johansson har vid möte i Geneve idag omvalts till president i IRU Internationella Tekniska Kommittee (CIT). Läs mer »

Stora TransportDagen 2014

[2014-03-12 16:12]
Den 2 april är det dags för Stora TransportDagen! Stora TransportDagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Läs mer »

Vägavgift i Storbritannien 1 april 2014

[2014-03-04 16:00]
Den 1 april måste tunga fordon i Storbritannien betala en vägavgift före inresa i landet. Avgiften gäller fordon på 12 ton eller mer. Läs mer »
Bli medlem