Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

Transportstyrelsen presenterar rapport

[2014-02-28 12:07]
I dag har Transportstyrelsen överlämnat en rapport till regeringen. Rapporten innehåller förslag på införande av klampning, ökat krav på dokumentation hos utländska bilar, och satsning på information om beställaransvaret. Läs mer »

Mårten Johansson får pris

[2014-02-28 09:36]
Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, har av Nordiskt Vägforum, NVF, blivit tilldelad dess pedagogiska pris. Läs mer »

Kör- och vilotider

[2014-02-24 08:53]
Nu är den nya promemorian rörande Kör- och vilotider publicerad. Ta gärna del av helheten då den är helt genomarbetad av Transportstyrelsen. Läs mer »

Viktig nationell dialog om YKB

[2014-02-20 08:57]
Ett Nationellt Forum för YKB har skapats i syfte att tillsammans diskutera och påverka gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor förknippade med YKB Fortbildning. Läs mer »

Transportfrågor borde bli en viktig valfråga

[2014-02-19 13:22]
Idag har socialdemokraterna presenterat ett program för ordning och reda på svenska vägar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslagen på åtgärder och ser det som tillfredsställande att man från politiskt håll förstått branschens besvärliga situation. Läs mer »

Vi söker en jurist

[2014-02-19 13:15]
Vi söker en jurist till kontoret i Umeå. Läs mer »

Transportstyrelsen reviderar lastsäkringsreglerna

[2014-02-17 17:33]
En harmonisering av lastsäkringsreglerna har efterfrågats sedan EU-kommissionen föreslagit att kontroller av säkrad last på fordon ska genomföras vid flygande inspektion på väg. Sveriges Åkeriföretag har fått gehör efter en skrivelse. Läs mer »

SÅ efterfrågar harmonisering av lastsäkringsregler

[2014-02-10 11:31]
Tidigare i år lanserade IRU ”Internationella riktlinjer för lastsäkring" baserad på en internationell standard. Reglerna i Sverige är ännu inte i samklang med internationella standarden, och SÅ har nu gjort en skrivelse till Transportstyrelsen i ärendet. Läs mer »

SÅ utreder beskattning av lastbilar

[2014-02-04 11:09]
Beskattning av lastbilar är en het politiskt fråga inför de två kommande valen 2014. Alla tre rödgröna partierna förespråkar en skatt som är baserad på avstånd och har annonserat att de kommer att införa en så kallad vägslitageavgift. Läs mer »
Bli medlem