Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYHETER - STARTSIDAN - NYHETER - STARTSIDAN

SÅ stödjer cabotagestudien

[2013-05-31 18:01]
De senaste åren har det skett en kraftig ökning av utländska lastbilar på svenska vägar. Samtidigt har transportmarknaden hårdnat och många av våra medlemmar har svårt med sin lönsamhet. Läs mer »

Optimism om ökad efterfrågan

[2013-05-31 16:14]
Ökad efterfrågan på godstransporter på väg förutses av allt fler inom åkerinäringen. Stabila priser och intakt personalstyrka men fortsatt dålig lönsamhet den närmaste tiden förutses i Åkeribarometern för andra kvartalet 2013. Läs mer »

Transport av farligt gods med dolly

[2013-05-31 15:48]
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar att modulfordon med dolly och påhängsvagn kan fortsätta att användas för transport av farligt gods i Sverige trots att det multilaterala avtalet M198 upphör att gälla den 11 juni 2013. Läs mer »

Cabotageutredningar – fall i rätt riktning

[2013-05-26 19:56]
Den senaste tiden har två viktiga instanser sagt att de vill utreda cabotaget. - Äntligen!, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Läs mer »

Inga lastbilar … ingen mat

[2013-05-24 13:54]
Utan lastbilar blir det ingen snaps till sillen och förmodligen ingen sill heller. Kan livsmedelsbutiken, Systemet, Apoteket och andra inte få sina regelbundna leveranser blir livet besvärligt för de flesta. Läs mer »

Fair Transport

[2013-05-23 17:21]
Sveriges Åkeriföretag lyfter fram de sunda transporterna i en ny kampanj. Läs mer »

Cabotage utreds av EU-kommissionen

[2013-05-21 13:55]
EU-kommissionen tillsätter en expertgrupp och startar utredningar som ska studera hur cabotagereglerna missbrukas i Europa. Det meddelade talespersonen för kommissionens transportdepartement Helen Kearnes i ett uttalande i mitten av maj. Läs mer »

Wibax Logistics AB i Piteå fick Stora Åkeripriset

[2013-05-16 15:05]
Det blev Wibax Logistics i Piteå som vann Stora Åkeripriset. Företaget fick utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete inom områdena miljö, ledarskap, trafiksäkerhet, ekonomi och innovation. Läs mer »

Sophämtarnas arbetsmiljö är nu i fokus

[2013-05-14 18:57]
TYA har tagit hjälp Tyréns för att ta lyfta problematiken med sophämtarnas arbetsmiljö. Det är ett tre-årigt projekt med start 2013 och med avslutning 2015. Läs mer »

Skatteverket på besök

[2013-05-08 14:03]
Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket, har under onsdagen besökt Sveriges Åkeriföretag. Syftet var att lämna några raka besked om vilka regler som gäller för åkeriföretag som anlitar utländsk arbetskraft. Enligt Pia Bergman är det mycket... Läs mer »
Bli medlem