AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Del av E6:an stängs av

[2017-08-10 08:56]
Trafikverket kommer under augusti månad att stänga av en del av E6:an för att byta en vägbro vid trafikplats Lundåkra i Landskrona kommun Läs mer »

Förkortad Väglivslängd har uppdaterats

[2017-07-03 15:49]
I rapporten Förkortad väglivslängd – Orsaker och Kostnader, finns ny kompletterande information om däck- och vägslitagekostnader. Uppdaterad rapport finns för nerladdning. Läs mer »

Åkeriradion blir digital

[2017-07-03 10:43]
Åkeriradion blir digital och ett frekvensbyte sker i samband med detta. Av den anledningen tar vi inte emot nya ansökningar på gamla Åkeri Riks 1 och 2 efter 1 juli. Vi hänvisar istället till det nya digitala systemet. Läs mer »

En Almedalsvecka utan lastbil

[2017-07-03 08:13]
En vecka utan lastbil är ett koncept, ett scenario vi arbetat med i flera år. Vi låter göra en undersökning bland företag och näringsverksamheter av alla slag i ett område, för att se hur de skulle påverkas om transporter med tung lastbil inte fungerade.... Läs mer »

Nytt växelnummer för Sveriges Åkeriföretag

[2017-06-30 12:11]
Fr o m 1 Juli har Sveriges Åkeriföretag en ny växel med nya telefonnummer. Syftet med denna förändring är att öka tillgängligheten ytterligare. Läs mer »

Roadshow - Om konsten att köpa hållbara transporter

[2017-06-30 10:21]
Transportköpare behöver ta beställaransvar utan att undersökningsplikt är ett lagstadgat krav. På så sätt kan också dessa aktörer ta hållbarhetsansvar och lättare välja sunda transporter från sunda företag. Läs mer »

Förbud mot transport av farligt gods genom Sundsvall

[2017-06-30 09:42]
Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att förbjuda ADR-transporter genom centrala Sundsvall. Läs mer »

Vi söker en branschföreträdare

[2017-06-30 08:29]
Vi söker en branschföreträdare till kontoret i Västra Götaland. Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag i Almedalen

[2017-06-28 14:00]
Det drar ihop sig inför Almedalen, och Sveriges Åkeriföretag är på plats och deltar i ett antal debatter och paneler. Spana in vårt deltagande här!  Du som är på plats är varmt välkommen till vårt seminarium om Citydistribution. Inbjudan ligger... Läs mer »

Stor kompetensbrist inför sommaren

[2017-06-26 16:09]
Inför sommarens semestrar är rekryteringsbehovet mycket stort i åkerinäringen. Över hälften av åkeriföretagen har inte lyckats anställa extrapersonal. Den främsta anledningen är kompetensbrist, enligt en enkät vi skickade ut till några av våra medlemsföre... Läs mer »

Information från Trafikverket

[2017-06-20 13:57]
I mitten av augusti (vecka 32) börjar Trafikverket med ett underhållsarbete på E4:an vid Uppsala. Vägen är sliten och nuvarande betongmaterial kommer att bytas ut mot asfalt. Syftet är att förbättra säkerheten och framfarten på vägen. Läs mer »

Elmia Lastbil fortsätter

[2017-06-13 13:55]
Ett nytt sexårigt avtal har nu tecknats vilket innebär en fortsättning på Elmia Lastbil fram till minst 2022. Undertecknare är Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Trailer Magazine. Läs mer »

Mittia

[2017-06-09 10:01]
Visst ses vi på Mittiamässan 18 - 19 augusti? Läs mer »

Framtidens affärer – åkerinäringen

[2017-06-01 08:27]
Den 1 juni arrangerades en temadag om framtidens affärer inom åkerinäringen. Du som inte hade möjlighet att vara med på plats har chansen att lyssna och lära ändå eftersom dagen videofilmades och går att se på vår YouTube-kanal. Läs mer »

EU-lagpaket för vägtransporter presenterat

[2017-05-31 09:49]
EU-kommissionen släppte idag den 31 maj ett lagpaket för vägtransportsektorn. De omfattande lagförslagen och -ändringarna rör bland annat konkurrensen på den inre marknaden, fossiloberoende och arbetsrättsliga frågor.  Lagpaketet omfattar fyra o... Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem