AKTIVITETER - TRANSPORTSäKERHETSKONFERENS

Transportsäkerhetskonferens 2015

Tack till ALLA er som deltog under konferensen 2015! 

 

Cirka 230 personer deltog på konferensen vid Örebro Truckstop och vi är mycket nöjda med hela evenemanget och allas insatser.

 

I anslutning till Transport & Logistikdagarna den 26-29 augusti i Örebro arrangerade Sveriges Åkeriföretag Öst en Transportsäkerhetskonferens. 

Konferensen berörde allt från hur Skatteverket arbetar med tillsynen av åkerinäringen men också konkreta exempel på hur det slarvas med säkerheten, både vad gäller gods och förare. 
Vi fick lyssna till hur justa upphandlingar av transporter går till och när säkerheten och kvalitet värderas högre än lägsta pris. 
Polisen berättade om hur den organiserade brottsligheten ökar både inom och utanför Sverige, samt vad vi kan göra för att skydda oss. 

 

Programmet 

- Kort presentation av alla utställare på plats.

- Sveriges Åkeriföretag, Mikael Nilsson

- Polisen - Nationell Transportsäkerhetsgrupp, Håkan Carlsson

- Fd Polismästaren, Sven Alhbin

- Skatteverket, Pia Bergman

- Transportarbetareförbundet, Tommy Jonsson

- Yrkestrafikspecialisterna, Anders Granath och Roland Johansson

- Utdelning av Örebro regionens pris för hållbaraste förare

- El-giganten, Jonas Telander och Jan Conradsson

- Stena Line, Lars Pålsson Säkerhetschef

- MHF, Lars-Olov Sjöström, Fil dr ,Trafiksäkerhetschef

- Per-Arne Nilsson, fd Kriminalkommissarie

 

Video

Ni hittar samtliga framföranden från konferensen i Sveriges Åkeriföretags youtubekanal här.

 

Presentationer

Se även relaterade filer, pga sekretess finns inte alla presentationer upplagda.

 

Konferensen är gratis
Transportsäkerhetskonferensen är gratis för alla deltagare men vi tar ut en no-show avgift på 800 kr för den som inte dyker upp. Viktigt att du meddelar om du inte kommer.

 

Hitta Konferensen hölls vid Örebro Truckstop i ett eventtält strax intill den nybyggda restaurangen "Eat" på Berlundavägen 16.

Karta över mässområdet (28-29/8). 

Busskarta linje 21

Tidtabell linje 21

 

 

Sveriges Åkeriföretag Öst tackar våra utställare. 

 

 

Bli medlem